(12.10 hodin)

Poslanec Břetislav Petr: Jen několik málo poznámek k tomu, co řekl pan kolega Vojíř. Já si myslím, že jsou tzv. páteřní zákony, na které navazují ty ostatní. A pane kolego, mně vadí jedna věc. Za prvé, vláda ve svém prohlášení smetla energetickou koncepci, kterou připravila sociálně demokratická vláda. Takže pokud ji nedodržujeme, tak podle mého soudu neplatí. Bylo uloženo vládě, že má koncepci zpracovat. Já si myslím, a předkládáme v dané etapě celou řadu zákonů, které by se měly odvíjet právě od této koncepce. Čili měli bychom schválit koncepci a na jejím základě energetický zákon, horní zákon, geologický zákon a nedělat to opačně. Tím si přece svazujeme ruce.

Další otázkou je, že mně to připadá v mnoha případech, jako když pravá ruka neví o tom, co dělá levá. Věřím a musím dát zapravdu, že celá řada těchto problémů není prioritně součástí energetického zákona. Ale zákony, které na tento zákon navazují, neřeší tyto problémy, a já si myslím, že v této záležitosti, jak budou buď postiženi naši lidé, anebo se jim dostane přiměřených cen, jsou natolik důležité, že ten návrh, který dala mými ústy sociální demokracie, má své oprávnění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zdá se mi, že do obecné rozpravy jsme vyčerpali přihlášené i celou rozpravu a můžeme rozpravu ukončit s tím, že tady během rozpravy byl podán návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Což si myslím, že bychom měli hlasovat. Pokud vy nechcete závěrečné slovo, protože vy ještě můžete vystoupit se závěrečným slovem. Ale nechcete, to znamená já v tom případě budu gongovat na poslance. Prosím, abyste se všichni dostavili do sněmovny. Budeme hlasovat o návrhu, se kterým se musíme vypořádat ještě předtím, než proběhne podrobná rozprava.

Pan poslanec Škromach mě žádá, abych vás odhlásil, takže já to činím a všechny vás ještě odhlašuji. Takže prosím ještě jednou, abyste se vrátili do sněmovny, ti, kdo chcete hlasovat, a přihlásili každý své poslanecké zařízení a můžeme hlasovat o názoru pana poslance Břetislava Petra. Návrh je vrátit návrh zákona výboru k novému projednání. O tomto návrhu nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vrátit tento návrh zákona výboru k novému projednání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 428, přihlášeno je 129, pro hlasovalo 66, proti 59. Tento návrh byl přijat.

 

Proběhne kontrola. (Po chvíli:) Takže můžeme pokračovat. V tom případě tedy podrobná rozprava nebude.

O slovo se hlásí pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já to nijak nechci zpochybňovat. Já bych jenom poprosil ty kolegy, kteří podali písemně pozměňovací návrhy - aby ten výbor měl vůbec nějaký smysl, podejte ty návrhy na výbor, já je znovu nechám podrobit diskusi na výboru a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Jenom chci říci, že 90 procent z nich jsou ty, které už podrobeny byly, nebyly doporučeny, neprošly výborem a podle mého soudu ztrácíme jenom čas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, nicméně projednávání tohoto bodu musíme ukončit a posuneme se k dalšímu a je to bod číslo

 

71.
Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona
o nájemném z bytů a jeho sjednávání
/sněmovní tisk 631/ - prvé čtení

 

Máme už stanovisko vlády, které máme jako sněmovní tisk 631/1, takže můžeme projednávat. Za navrhovatele by předložený návrh měla uvést poslankyně Milada Halíková, takže ji prosím. Nejdřív by měla dostat slovo předkladatelka, paní poslankyně Halíková. Prosím, abyste to učinila.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové poslanci, zákon o sjednávání nájemného z bytu a cenách služeb s bydlením spojených není v této Poslanecké sněmovně poprvé. Poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy v minulém funkčním období předložili několik vlastních návrhů. Ti z vás, kteří byli v této Sněmovně, si možná vzpomenou na sněmovní tisky č. 150714, které byly spravedlivé pro slušné na obou stranách, jak pro majitele domů, tak i pro nájemníky, kterých je - a to si dovolím zdůraznit - podle mého názoru na obou stranách naprostá většina.

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného, který je v současné době v platnosti, připomenu, má číslo 107/2006 Sb., ale tuto rovnováhu nezajišťuje. Nedovoluje například v těch místech zvýšit nájemné na úroveň, která je potřebná pro dlouhodobé udržení domů a bytů v dobrém stavu. Města a obce se proto snaží byty, na které by doplácely, prodat. Tím přenášejí svou sociální funkci danou zákonem o obcích a zátěž s tím spojenou na nájemníky. Na druhé straně hlavně ve větších městech pak tento zákon umožňuje jednostranné zvyšování nájemného na hodnoty, které jsou již dnes několikanásobně vyšší, než činí nákladové nájemné, například u bytových družstev a společenství vlastníků. Zvláště nemravné je to v případech, kdy si nájemci bytů upravili původní byty nižší kategorie na kategorii vyšší na své vlastní náklady.

Obavy z toho, o čem jsem hovořila a co přináší současný zákon 107/2006 Sb., se postupně vyplnily. Tempa meziročního nárůstu nájemného, které se zvyšuje exponenciálně, na což jsme rovněž upozorňovali, prý dnes mnohé překvapují. Ale taková konstrukce byla zřejmá už přímo ze zákona. Jestliže kvalifikace zákonodárců jim nedovolila tuto past rozeznat, pak na to měli upozornit experti ze stranických odborných aktivů. Nepopírám však, že při vysvětlování byla tato skutečnost úmyslně potlačena - bylo přeci před volbami do Sněmovny.

Vážené kolegyně a kolegové, jestliže bytovým družstvům a společenstvím vlastníků postačí pro dlouhodobé udržení domů a bytů v dobrém stavu vybírat měsíčně částku okolo 30 korun z metru čtverečního, pak by, domnívám se, tato hodnota měla postačovat i všem ostatním vlastníkům. Žádná spekulace s odpisy nemůže obstát. Vždyť při řádné údržbě bude bytový dům i po ukončení jeho 40leté životnosti sloužit dál a přinášet pronajimateli i přiměřený zisk. Vyšší nájemné tedy přináší prokazatelně zisk, ale tento zisk by určitě neměl být lichvářský. Nájemní byty už ze své podstaty přece nemohou být dražší než byty vlastnické.

Návrh zákona, tak jak je předložen, byl připravován delší dobu. Text posuzovaly spolu s námi organizace sdružení nájemníků a Svaz důchodců České republiky. Vychází ze zkušenosti s uplatňováním zákona 107 o jednostranném zvyšování nájemného, když lze prokázat, že tisícikoruna, která v roce 2006 ještě měsíčně zbývala v průměru v domácnostech v nájemních bytech, byla zcela odčerpána růstem cen energií, elektřiny, plynu, tepla a vody.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP