(Jednání pokračovalo ve 12.54 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, technická přestávka, doufejme, přinesla ovoce. Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste se posadili, protože jenom v klidu se dá odvést dobrá práce.

Prosil bych pana zpravodaje, aby zrekapituloval stav, ve kterém se nacházíme.

 

Poslanec Václav Šlajs: My jsme neschválili pozměňovací návrh výboru pro bezpečnost A3 odstavec 1, čímž platí ve vládním návrhu text: "Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií." - čímž lze o dalších návrzích hlasovat. Proto navrhuji pokračovat v hlasování bodem A3 odstavec 2 atd.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Učiníme tak, ale vyslechneme si vaše stanovisko a stanovisko pana ministra k bodu A3 odstavec 2.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Vzhledem k tomu, že se jedná o nepřímou novelizaci zákona o obecních policiích, která znamená speciální režim pro jinak možnou smluvní volnost mezi obcemi uzavřít smlouvu, tak mé stanovisko je záporné.

 

Poslanec Václav Šlajs: Budeme hlasovat o bodě A3 odstavec 2. Ten řeší - obecní policie k měření rychlosti je oprávněna pouze na území obce, která ji vyhláškou zřídila. Navrhovatel chce, aby pražská městská policie měřila pouze v Praze, ne v nějakých jiných obcích. Pan ministr doporučuje, stanovisko zpravodaje je - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr nedoporučil, pokud jsem dával dobrý pozor.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pan ministr nedoporučuje, mé stanovisko je - doporučuje. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Po tomto vysvětlení doufám, že mohu zahájil hlasování pořadové číslo 221. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 148 poslanců, pro bylo 18, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pokračujeme v hlasování A3 odstavec 3. Stanovisko - doporučuji.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer S těžkým srdcem doporučuji ve jménu kompromisu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 222. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 90, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní bychom hlasovali o návrhu A3 odstavec 4. Doporučuji.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Věřím, že jsme si s předkladatelem vyjasnili, že to je návrh nadbytečný, takže nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 223. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 22, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Plachého B1, který dnes legislativně technicky upravil pan poslanec Boháč. Stanovisko - doporučuji. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Máte za to, že můžeme o tom hlasovat jedním hlasováním? Nejsou námitky.

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 224. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano - o bodu B1 ve smyslu legislativně technické úpravy, která zazněla ve třetím čtení. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 85, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Plachého B2. Souhlas.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Je to hlasovatelný návrh, který ještě více svazuje působnost městské policie s republikovou policií. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 225. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 124, 2 byli proti. I tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Rád bych v rámci legislativně technických úprav, jazykových úprav, konstatoval, že § 79a má na základě proběhnuvšího hlasování odstavec 1, kterým je původní vládní návrh obohacený o pozměňovací návrh pana poslance Plachého, a odstavec 2, kterým je "označení míst, která jsou označena značkou měření rychlosti".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Toto bude muset potom v rámci dohodnutých pravidel pan zpravodaj ohlídat, až půjde konečná verze, bude-li celkový návrh přijat, do Senátu. Já s tím souhlasím, nemám problém s tímto postupem.

Ještě pan ministr.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP