(12.40 hodin)

Poslanec Václav Šlajs: Dále o A2. Stanovisko doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 219. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 139, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále o A3 odstavec 1. Doporučuji.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já se domnívám, že toto je jiná úprava toho, co již v zákoně je, to znamená ten odstavec 1 je nehlasovatelný. Může se hlasovat potom o těch dalších, které ho doplňují jako nové odstavce toho paragrafu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že musíme počkat na názor legislativy, aby potvrdila nebo vyvrátila názor pana ministra.

 

Poslanec Václav Šlajs: Parlamentní legislativa mi doporučila o tomto bodě hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já o tom dám hlasovat, ale pan ministr proti mému postupu může samozřejmě jako poslanec vznést námitku, ale chviličku počkáme. Můžeme hlasovat. Takže hlasujeme a zajímat mě budou stanoviska. Nejen mě. (Zpravodaj doporučuje.)

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer A1 mohu doporučit.

 

Poslanec Václav Šlajs: Ne - A3 odstavec 1!

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Tak to si myslím, že jestli nepřijetí tohoto umožňuje i hlasování o dalších odstavcích, tak nedoporučuji. Vládní text je v tomto smyslu přesnější.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Po těchto stanoviscích zahájím hlasování pořadové číslo 220. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování končí. Ze 149 přihlášených pro 47, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále mám stanovisko parlamentní legislativy, že pokud neprošel tento návrh, o bodech v odstavcích 2, 3, 4 nelze hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Když nelze hlasovat a není proti tomuto postupu námitka, tak to bereme na vědomí. Pan poslanec Marek Benda se hlásí. (Radí se s legislativou.) Pane zpravodaji, prostor pro vás.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní bychom hlasovali o -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pardon, promiňte, paní poslankyně Dundáčková přesto chce vystoupit.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych opravdu chtěla docela dost silně protestovat proti navrženému postupu hlasování. A pokud se nemýlím a hlasovali jsme teď o znění § 79a, jehož odstavec 1 je téměř shodný se stávajícím zněním, a následně jsme prohlásili za nehlasovatelné body 2 a 3, které znamenaly pozměňovací návrh, který měl být předmětem sporu a hlasování v Poslanecké sněmovně, a sice jádrem pudla je v tomto případě, zda tedy může obecní policie měřit jen na místech označených nápisem měření rychlosti, které zároveň vyčlení Policie České republiky, tak pak si myslím, že to byl obrat, který je naprosto neuvěřitelný, a že takové hlasování je třeba prohlásit za zmatečné.

A upozorňuji k tomu, že ve znění pozměňovacích návrhů, které mám já k dispozici, jsou ještě podivně označeny body A1, A2, pak následuje bod A4 a následně A3, čímž mohl možná i tam nastat zmatek v hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak, dámy a pánové, protože se hlásí ještě pan poslanec Klas, já se chci vyvarovat toho, abychom udělali nějakou chybu, takže vyhlašuji přestávku do 12.55 hodin. Pokud bude navrhovatel a zpravodaj schopen předložit Poslanecké sněmovně k hlasování takovou verzi, která bude srozumitelná pro většinu z nás, tak budeme pokračovat, jinak přerušíme projednávání tohoto bodu na příští schůzi, respektive dám takový návrh.

 

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP