(Jednání pokračovalo ve 12.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, skončil čas určený pro přestávku na jednání klubu. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali místo pan navrhovatel a pan zpravodaj. Zrekapituluji, že se nacházíme těsně před ukončením rozpravy ve třetím čtení. Táži se, zdali ještě někdo chce vystoupit v rámci třetího čtení. Pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, jestli dovolíte, rád bych vystoupil se stanoviskem klubu sociální demokracie po poradě, která proběhla.

My jsme důkladně zvážili dopady tohoto návrhu zákona a musím říci, že po diskusi, která tady proběhla, po důkladném zvážení toho, co by znamenalo přijetí tohoto zákona v těch parametrech, které mohou být dány pozměňovacími návrhy, přestože jsme původně podporovali a do budoucna i podporujeme diskusi o navrácení možnosti měření obecním a městským policiím, tak v této podobě návrh zákona nemůžeme podpořit.

Rád bych stručně sdělil důvody. My jsme skutečně očekávali, tak jak tady bylo přislíbeno, že bude vypracována komplexní novela, která nejenže stanoví přesnější pravidla pro měření obecními a městskými policiemi, ale především stanoví taková protikorupční opatření, která by zabránila tomu, aby byli obecní a městští strážníci v podezření z korupce. Na rozdíl od Policie České republiky, kde funguje Inspekce ministra vnitra, u obecních a městských policií žádný takový institut není a jediným, kdo zodpovídá za tento výkon, jsou primátoři a starostové.

My jsme přesvědčeni, že si zaslouží tento zákon znovu projednání nejen ve výborech, ale především přípravu systémové změny, která bude znamenat, že obecní policie budou mít přesná pravidla pro měření, a nebudeme muset vymýšlet takové krkolomnosti jako zařazení cedule před radar, který není stacionární a který bude oznamovat, že se v té obci měří, nebo to, že by městská policie mohla měřit pouze na katastru obce, přestože by to odporovalo uzavřené veřejnoprávní smlouvě.

Jak jste tedy slyšeli, my nemáme zájem na tom, bourat tuto pravomoc. Nicméně nejsme ochotni přistoupit k tomu, že ji budeme navracet do toho stavu, jak byla, nebo do horšího stavu, jak byla před rozhodnutím Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi za přednesení stanoviska klubu ČSSD. Nehlásí-li se nikdo do rozpravy, rozpravu - hlásí se ještě pan zpravodaj do rozpravy? Ne. Končím a dávám prostor panu zpravodaji Václavu Šlajsovi.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, máme tady několik pozměňovacích návrhů. U pozměňovacích návrhů pod bodem A, což jsou návrhy výboru pro bezpečnost, a to u pozměňovacího návrhu A3, požádal předkladatel těchto pozměňovacích návrhů ve výboru pro bezpečnost, abychom o jednotlivých odstavcích hlasovali samostatně. To znamená že bychom hlasovali celkem o šesti návrzích výboru pro bezpečnost a pak o dvou návrzích pana poslance Plachého. S tím, že návrh B1 byl legislativně technicky upraven zde při třetím čtení panem poslancem Boháčem. Čili navrhuji o všech návrzích hlasovat samostatně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, ale, pane poslanče, upozorňuji, že pan poslanec Severa navrhl podle § 95 odst. 2 opakované projednávání ve druhém čtení, a o tom musíme hlasovat prvně.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pardon, na to jsem zapomněl, ano. Takže o tom bychom měli hlasovat nejprve.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je to v logice věci.

 

Takže budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Severy podle § 95 odst. 2, vrátit návrh zákona k opakování druhého čtení.

Kdo s tímto souhlasí, ať v hlasování pořadové číslo 217 zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 145 hlasujících pro 51, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Takže nyní budeme postupovat tak, jak navrhl pan zpravodaj, to znamená šest hlasování o bodu A, dvě hlasování o bodu B a předtím ještě o legislativně technické úpravě, která byla přednesena v rámci rozpravy ve třetím čtení. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Šlajs: Navrhuji nejdříve hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost A1. Stanovisko - doporučuji. (Ministr vnitra Langer: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 218. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 142, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP