(12.10 hodin)
(pokračuje Klas)

Poprvé za osmnáct let se tohoto jednání zúčastnili čtyři starostové a jeden náměstek primátora. Takže to už samo o sobě vypovídá, jaký je ohromný zájem a tlak na to, aby můj pozměňovací návrh neprošel. (V sále je silný ruch.)

Nyní k tomu, co řekl pan ministr vnitra. Použil sám slovo šikana. On sám stejně cítí jako ministr dopravy a Ministerstvo dopravy, které to veřejně říkalo do sdělovacích prostředků a používali slovo šikana. Takže můj pozměňovací návrh je takový, že reaguje na jejich vyjádření, že řidiči jsou skutečně šikanováni. V některých případech, neříkám na sto procent. Ale to rozhodně bod B2, když se podíváte na souhrn pozměňovacích návrhů, tuto šikanu nevyřeší. Byť by byla jediná v této republice, tak bod B2 ji nevyřeší. Vyřeší ji jedině pozměňovací návrh v rámci usnesení výboru pro bezpečnost.

Nedostatek příslušníků Policie České republiky. Dámy a pánové, to není argument pro to, abychom hlasovali proti tomuto návrhu výboru, to je argument pro to, abychom hlasovali pro. Protože za to nemůžou poslanci a senátoři, že nemáme policisty České republiky. Za to může exekutiva, konkrétně Ministerstvo vnitra. To je problém Ministerstva vnitra, ne zákonodárných komor. To je obrácení problému o 180 stupňů.

Diskuse o dalším směřování obecních a městských policií žádná nebyla sedmnáct let. V roce 1991 byl přijat zákon, který umožňoval zakládat obecní a městské -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, promiňte, že vám vstupuji do řeči. Dámy a pánové, pokud chce některý z klubů přestávku, samozřejmě mu rád vyhovím. Ale to, co tady probíhá v poslední čtvrthodině, trpět prostě nebudu. Takže prosím všechny, kteří vyřizují nepochybně velmi důležité věci, aby se buď přesunuli do kuloárů, anebo své diskusní příspěvky mimo mikrofon co nejrychleji ukončili.

Pane poslanče, ještě tomu tak není, ještě prosím o chvilku strpení. Doufám, že nebudu muset nikoho jmenovat. Ještě jednou prosím všechny poslance a poslankyně, aby se posadili na svá místa. Pokud bude tato hladina hluku, tak budu spokojen. Děkuji.

Pokračuje pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Takže já už jenom poslední dvě věty. Takže diskuse, najednou se zmiňuje, že je potřeba diskuse o obecních a městských policiích. Všimněte si, že dokud jsme 25. června tohoto roku nepřijali radikální návrh o tom, že se nebude měřit, tak žádná diskuse nebyla. Jediné, co probíhalo, byl neustálý tlak na nás na zvyšování pravomocí městských a obecních policií. A když to srovnáte s rokem 1991, tak dnes - tady mi říká ano pan ministr vnitra - tak dneska mají městští strážníci skoro stejné pravomoci jako vaši svěřenci, pane ministře. A to je špatně!

My nechceme dublovat městskou a státní policii, nerad používám ten výraz. Policii České republiky. Přece nechceme. Tak buď budeme mít jeden sbor placený z daňových poplatníků, ale nebudeme si přece pěstovat dva sbory s obdobnými pravomocemi.

A konečně na závěr. Já si myslím, že 25. června, který jsem tady zmiňoval jako rozhodný den pro hlasování, kdy jsme odebrali od 1. ledna tyto pravomoci, tak se kladně vyjádřil k tomuto stanovisku i další garant této problematiky, a to je Ministerstvo dopravy. A já bych rád slyšel jeho názor, jestli drží svůj názor, anebo jestli otočí o 180 stupňů.

A poslední věc, kterou bych měl, která by pomohla celé věci. Pokud by pomohla, vážené kolegyně a kolegové, tak dávám návrh na to, aby se bod A3 hlasoval odděleně, tzn. po jednotlivých odstavcích. Tzn. A3 odstavec 1 jedno hlasování, odstavec 2 druhé hlasování, odstavec 3 třetí hlasování a odstavec 4 čtvrté hlasování. Chci vám otevřeně říci, že odstavce 2 a 3 jsou hlavní odstavce, které samozřejmě vadí zástupcům nebo lidem, kteří mají blízko městským a obecním policiím. Teď zvažte sami, jestli po tomto rozdělení by nestálo za to alespoň jeden z těchto odstavců, to znamená odstavec 2 nebo 3 prosadit, protože by to značně přispělo k určité korekci a nastavení korektnosti řidič versus ten, kdo ho má hlídat a kontrolovat, to znamená policista České republiky anebo strážníci.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Klasovi a nyní vystoupí pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já nemám blízko ani ke státní, ani k městské policii. Oběma institucím platím pokuty stejně neochotně, nicméně platím. A abych měl čisté svědomí jako ministr financí, chtěl bych upozornit na poměrně výrazné riziko arbitráží, ve kterém by se mohla ocitnout Česká republika z hlediska zmařených investic. Čelili jsme tomuto riziku již v okamžiku, kdy jsme zrušili zákon o registračních pokladnách. Tam jsme ještě uhájili právní pozici České republiky vzhledem k tomu, že jsme ten zákon zrušili dřív, než nabyl účinnosti. Nicméně tady měníme prudce legislativní pravidla už v okamžiku, kdy investice byly učiněny a podle platného právního řádu jsou využívány a tady se o právní pozici ČR v případných arbitrážích a soudech o náhradu škody skutečně obávám. Myslím si, že bychom ji nemuseli udržet, a přidávám tento argument do této diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Miroslavu Kalouskovi. Hlásí se ještě pan poslanec Klas. Připomínám, že jsme ve třetím čtení, že probíhá rozprava ve třetím čtení.

 

Poslanec Jan Klas: Moc se omlouvám, ale když někdo vystupuje a nezná ten problém, tak musím zareagovat. Vždyť to znění, které tady obhajuji, vůbec neřeší statické radary. Prosím pěkně, pane ministře, prostřednictvím pana předsedajícího, tam je použito přenosné značky, takže to se týká pouze mobilních radarů, žádných zmařených investic. A pokud ministr vnitra není schopen aspoň tu malou část celkové techniky, na které byly vynaloženy, pravda, jak jste tady řekl, nevím kolik desítek milionů, tak je přece základním úkolem policejního prezidenta, aby on to napravil. Takže my se bavíme o mobilních radarech, nikoli o statických, stacionárních, do kterých bylo vloženo převážně v hlavním městě Praze desítky milionů. Tak jde o to, abychom skutečně precizně chápali ten problém.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Klasovi a vystoupí pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jen stručnou reakci, ve vší úctě k panu poslanci Klasovi. Týká-li se to městské policie, týká se to samozřejmě i statických radarů. Nicméně pane poslanče, dojde-li k tomu, čeho se trochu obávám a před čím mám povinnost mírně varovat, a budete-li to umět vysvětlit arbitrážnímu tribunálu, pak vám budu tleskat. Ale mám bohužel zkušenosti, že někdy i věci, které se zdají logické, se vysvětlují velmi těžce.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. S replikou se přihlásil pan poslanec Jan Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Nechápu, jaká arbitráž, když projde to znění, které je tady na papíře. Kdyby platil stav, že od 1. ledna se nebude měřit vůbec, tak, pane ministře, chápu váš postoj. Ale znovu se zamyslete. Když projde návrh usnesení výboru pro bezpečnost, tak žádná arbitráž nemůže být otevřena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan ministr Kalousek se dvěma větami.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Pane poslanče, já se vám omlouvám, já nemám žádný postoj. Já mám obavu a s tou obavou jsem povinen se svěřit. Slyšel jsem v této místnosti už mnohokrát velmi silná slova o tom, jak je naše právní pozice silná. A pak jsem platil, až jsem byl mourovatý.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Já chci jen v krátkosti ubezpečit kolegu Klase, že ta situace nenastane 1. ledna. Ta, co se týká, v současné době již nastala, jsou podány žaloby, protože soukromprávní subjekty, které dostaly od státu licenci, investovaly, tak samozřejmě už dnes nemohou vykonávat činnost, takže ta situace už tady je teď. To, co upozorňuje kolega Kalousek, může být ještě horší.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Věřím, že v tuto chvíli jsme vyčerpali… Ještě nevyčerpali, ještě se hlásí pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Pane místopředsedo, vyčerpali, nicméně dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu sociální demokracie požádal o 10minutovou pauzu. Zároveň svolávám náš poslanecký klub do Státních aktů - ihned.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Čili ve 12.30 budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno ve 12.20 hodin)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP