(11.20 hodin)

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Nyní bychom přistoupili k návrhu pana poslance Hovorky část C a je to bod 1. Stanovisko záporné. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 200. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, pro 61, proti 67. Tento návrh nebyl přijat. Nebyl přijat, pokračujte.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Hovorky C2. Nesouhlas. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 201. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, pro 10, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Nyní bychom hlasovali o C3. Stanovisko záporné. (Ministr rovněž.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 202. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro bylo 5, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Máme tady ještě pozměňovací návrh pod písmenem B2 pana Šenfelda, o kterém se ještě nehlasovalo. Stanovisko záporné. (Ministr nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 203. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, pro 71, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Nyní jsme se vypořádali s ostatními pozměňovacími návrhy, zbývá nám návrh pozměňovacího návrhu zemědělského výboru A1, A2, A3. Doporučuji hlasovat po jednotlivých částech.

Takže A1 - souhlas. (Ministr souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 204. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, pro bylo 156, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Další pozměňovací návrh, A2 - souhlas. (Ministr také souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování 205. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 161 poslanců, pro bylo 152, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Posledním hlasováním o pozměňovacích návrzích je účinnost, což je A3. Doporučuji. (Ministr souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 206. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 161 poslanců, pro bylo 157, nikdo proti, takže i tento návrh byl přijat.

 

Myslím, že můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 460, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 207. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 162 poslanců, pro bylo 81, proti 47, takže návrh nebyl přijat.

 

Předpokládám kontrolu výsledků hlasování, neb je to o hlas. (Probíhá kontrola hlasování.)

V mezičase vám přečtu omluvu z dnešního jednání od pana poslance Pavla Hojdy.

O slovo se přihlásila paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se vám všem velice omlouvám, chtěla jsem hlasovat ano, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji proto hlasování a prosím o opakování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. O vaší námitce rozhodneme v hlasování 208, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 163 poslanců, pro se vyslovilo 101, proti 6, takže námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o závěrečném usnesení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 209. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přihlášených 162 bylo pro 80, proti 49, takže tento návrh nebyl přijat, alespoň pro tuto chvíli.

 

(Opět probíhá kontrola výsledků hlasování.) Dobře, zdá se, že výsledek, který jsem ohlásil, platí. Končím projednávání tohoto bodu.

O slovo se přihlásil ještě pan zpravodaj. Já bych vás, dámy a pánové, prosil o klid, protože se schyluje k jedné významné situaci ve Sněmovně.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Já jenom bych chtěl říct těm, kteří nepodpořili tento zákon, že je to jejich svatá vůle, ale nevyslali dobrý vzkaz našim starostům, kteří budou požadovat digitalizaci map, protože pro ně to je jedna z dost zásadních věcí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP