(11.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím - hlásí se ještě někdo v rozpravě? Hlásí se pan poslanec Hovorka, takže má slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si jenom říci, že s tvrzením, které zde přednesl pan ministr zemědělství, nemohu souhlasit. Opírám se o zkušenosti lidí, kteří pracují na katastrech nemovitostí, a opírám se také o to, že jsou v České republice oblasti, kde je velmi rozdrobená pozemková držba, kde je mnoho malých parcel. Můj návrh jde tou cestou, že říká, že vlastně pokud se budou vkládat do katastru nemovitostí jednotlivé parcely, nemovitosti, tak se nebude postupovat podle návrhu, který navrhuje vláda, to znamená za každou položku, za každou parcelu a za každé právo 500 korun, ale že se bude bez ohledu na počet parcel a počet budov platit tisíc korun za vklad každého věcného práva, to znamená za nemovitosti bez ohledu na počet tisíc korun, pokud tam bude nějaké právo, břemeno apod., tisíc korun.

Myslím si, že to není tak, že by to dopadlo hůře na lidi, kteří budou zapisovat své nemovitosti do katastru nemovitostí, ale spíše to povede k tomu, aby v katastru byl pořádek. Dovedu si představit, že vlastníci malých parcel poté, co by měli za každou parcelu vlastně zaplatit 500 korun, nebudou motivováni k tomu, aby vůbec změny v katastru dělali.

Pokud se týká navrženého formuláře, který má asi deset stran, také si nemyslím, že to je zjednodušení práce katastrálních úřadů. Proto si dovoluji požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu a mých pozměňovacích návrhů pod bodem C.

Chci také říci, že já jsem pozměňovací návrh původně chtěl udělat jiným způsobem, ale potom jsem konzultoval tyto věci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Bylo mi potvrzeno, že i pokud by byl přijat tento můj pozměňovací návrh, dojde k navýšení prostředků pro katastr nemovitostí, a to takovým způsobem, aby náklady, které budou potřeba na zrychlení digitalizace, byly dostatečné. Čili není to tak, že by prostředky nestačily na digitalizaci katastru.

Dovolím si tímto požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu pod bodem C a prosím, aby byl hlasován před pozměňovacími návrhy, které byly předloženy a schváleny na jednání zemědělského výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Pan poslanec Hovorka navrhuje současně i proceduru hlasování, pokud jsem mu správně rozuměl. Bude záležet na panu zpravodaji, jak to předloží.

Ještě se hlásí pan poslanec Šenfeld. Prosím.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, já si dovolím také poznámku ke svému pozměňovacímu návrhu. Pan ministr zemědělství zde prohlásil, že nebude pro můj pozměňovací návrh, ale opomněl říci proč. Já vám chci tady přednést opět své zdůvodnění. Vládní návrh, co se týká poplatků zápisu vkladu, jedná se o navýšení o 200 %, neboli na 300 %. Já nabízím variantu příznivější pro poplatníky, a to že snížení varianta A 300 korun, varianta B 400 korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šenfeldovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím.

Panu ministrovi jsem rozuměl, že jeho vystoupení v obecné rozpravě je také zároveň závěrečným slovem. Takže prosím pana zpravodaje Jiřího Hanuše, aby nás seznámil se svou představou, jak budeme postupovat při hlasování.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Děkuji. Ještě malou poznámku před hlasováním. Pan kolega Šenfeld tady vystoupil, ale varianta B, ta dvojka - vypuštění - by znamenalo vypuštění limitu, který tam je dán částkou 20 tisíc. Chtěl bych upozornit, že to by také mohlo negativně dopadnout na obce právě při zápisu věcných břemen. Když se provádí stavba přes řadu pozemků, tak se můžeme dostat k absurdním číslům. Uvedu příklad z loňského roku, kdy nějaký plynovod na okrese Břeclav, zápis věcného břemene činil částku 100 tisíc korun. Já bych tady skutečně poprosil o to, abychom tam to omezení nechali.

Pokud se týká pana kolegy Hovorky, samozřejmě otázka financí je jedna stránka věci. Myslím, že to, jak navrhuje částku tisíc korun, může dopadnout na ty nejmenší. Já jsem se snažil - a to je v návrhu právě zemědělského výboru - aby tam, kde je několik majitelů, když se převádí třeba pozemky u bytových domů atd., se platilo za všechny jen jednou, a ne aby platil každý. Tolik k tomu.

Pokud se týká procedury hlasování, bude malinko složitější. Za prvé bychom hlasovali pozměňovací návrh pana kolegy Šenfelda - variantu A. Pokud by prošel, je varianta B nehlasovatelná. Pokud ne, hlasovat o variantě B1. Samozřejmě pokud by něco prošlo, návrh pana Hovorky v první části není hlasovatelný, druhý pak je hlasovat o variantě - pokud toto nebude schváleno - o návrhu pana poslance Hovorky. Dále hlasování o C2 - pan poslanec Hovorka, za čtvrté C3, hlasovat návrh zemědělského výboru A2, A1, A3, pak hlasovat zákon jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Domnívám se, že jste, pane zpravodaji, vyšel panu Hovorkovi vstříc, že to takto je v pořádku, nicméně tím, že dochází k posunu, k přeházení jednotlivých hlasování, tak bych přesto dal o vašem návrhu postupu hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tím, abychom postupovali v hlasování, jak navrhl pan zpravodaj, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 152 poslanců, pro bylo 137, nikdo proti. Takže se budeme řídit podle toho, co jste navrhl, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Takže první hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu pod písmenem B varianta A. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 197. Kdo je pro ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro 68, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Další hlasování. Pozměňovací návrh B varianta B. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 198, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. (Hlasy ze sálu žádající odhlášení.) Vidím návrh na odhlášení, takže toto hlasování považuji za zmatečné. Všechny vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

Přistoupíme k hlasování o variantě B s nesouhlasnými stanovisky pana ministra i pana zpravodaje.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 199. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 153 poslanců, pro bylo 75, proti 74. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP