(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, nyní vystoupí předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. Prosím, věnujte mu náležitou pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tomto týdnu jsme si připomněli výročí vzniku samostatného československého státu. V souvislosti s touto významnou událostí nelze zapomenout si připomenout ani Martinskou deklaraci, kterou Slovenská národní rada přijala 30. října 1918 a kterou se Slováci přidali k novému státu.

V den 90. výročí přijetí této deklarace jsme v Martině společně s předsedou Národní rady Slovenské republiky Pavolem Paškou podepsali společné prohlášení při příležitosti 90. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků. Toto prohlášení podepsal také předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka. Toto společné prohlášení bude uloženo v archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi za tuto významnou zprávu a nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, bodu 112, což je

 

112.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 595/ - třetí čtení

 

A já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Jeroným Tejc. Pozměňovací návrhy máme k dispozici ve sněmovním tisku 595/2.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám, z místa se rovněž nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Pardon, omlouvám se paní poslankyni Kateřině Jacques, že jsem ji zřejmě přehlédl. Ne. Takže platí to, co jsem řekl.

Ptám se, zdali pan ministr spravedlnosti chce vystoupit se závěrečným slovem. Chce.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji, pane předsedající. Já jen poprosím Sněmovnu o podporu tohoto návrhu. Protože tady je několik trestních zákoníků a několik trestních řádů v běhu, tak pouze shrnu, že tento návrh obsahuje úpravu vydávání osob do cizích států k trestnímu stíhání, jedná se o cizince, kteří uprchli na naše území, a současně upravuje velmi důležitý institut uznávání rozsudků, které ukládají peněžité tresty v rámci Evropské unie.

Pokud bychom toto nepřijali, pak by si k nám odsouzení z celé Evropské unie posílali svůj majetek, protože by nemohl být u nás zajištěn. Proto prosím o podporu tohoto návrhu, protože to vede k vyšší efektivitě trestního práva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní je příležitost pro zpravodaje pana poslance Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Kolegyně a kolegové, děkuji za slovo a také za krátkou pozornost. Budeme hlasovat o dvou blocích pozměňovacích návrhů, které vám byly rozdány. Jeden ten blok se týká pozměňovacích návrhů ústavněprávního výboru, jsou uvedeny pod bodem A1 až A4, a pak je tady pozměňovací návrh pod bodem B1 a B2 přednesený poslancem Miroslavem Kalouskem.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona podán nebyl a po dohodě s legislativou jsem přesvědčen o tom, že je možné hlasovat o pozměňovacích návrzích pod body A a následně, ať už budou nebo nebudou přijaty, o pozměňovacích návrzích pod body B, neboť se vzájemně nevylučují, a navrhuji, abychom hlasovali o bodech A1 až A4 dohromady a stejně tak o bodech B1 a B2 současně, nebude-li proti tomu námitka.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Děkuji, pane zpravodaji. Obracím se na vás, dámy a pánové, zdali je námitka proti postupu tak, jak pan zpravodaj naznačil. Není, takže budeme postupovat podle vašich představ, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V tom případě bych požádal, abychom hlasovali nejdříve o pozměňovacích návrzích ústavněprávního výboru pod body A1 až A4.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, stane se tak. Stanoviska? (Obě stanoviska byla kladná.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 210. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, pro bylo 143, nikdo proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Teď bych si dovolil požádat o hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Miroslava Kalouska, a to současně o návrzích pod body B1, B2. Stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko pana ministra? (Ministr má také neutrální stanovisko.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 211. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 157 poslanců, pro bylo 23, proti 9. Takže neutrální stanoviska se odrazila i ve výsledku hlasování. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování, pane zpravodaji. Je tomu tak?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Je tomu tak, a dovolil bych si tedy požádat o hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 595, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 212. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, pro bylo 145, jediný proti. Návrh byl přijat.

 

Mohu zkonstatovat, že jsme ukončili třetí čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Pan ministr zůstane na místě u stolku, protože budeme projednávat

 

113.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/ - třetí čtení

 

K panu ministrovi přichází zpravodaj výboru pan poslanec Radim Chytka. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k závěrečnému hlasování. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 596."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 213. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, pro bylo 142, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji a přistoupíme k projednávání bodu 115, což je

 

115.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 443/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 443/2. Prosím, aby pan poslanec Miloš Melčák přišel coby zpravodaj, posadil se k panu ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi, a otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím.

Táži se, zdali pan ministr chce vystoupit se závěrečným slovem. Ano, je tomu tak, takže bude hovořit ministr Jiří Pospíšil.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP