(10.30 hodin)

Poslanec Vladimír Hink: Dále hlasujeme D2.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Zpravodaj negativní, ministr nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 171. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 78. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále hlasujeme k bodu D3.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Zpravodaj negativní, ministr - opět nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 172. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 78. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále hlasujeme D4.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Zpravodaj negativní.) Pane ministře?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pan poslanec Bublan bude na tom dnes stejně jako pan kolega Maršíček, taky mě nebude mít rád. Nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Zahajuji hlasování 173. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 77, proti 77. Ani tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Posledním protinávrhem pod písmenem D je D5. Stanovisko negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Určitě negativní.) Ano.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 174. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 79. Ani tento návrh nebyl schválen.

 

Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pana poslance Bublana pod písmenem D. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Vladimír Hink: Ano, je tomu přesně tak.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Můžeme přistoupit k dalšímu hlasování, a to bude?

 

Poslanec Vladimír Hink: Nyní přistoupíme k hlasování pod písmenem E.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko? (Ano.) Pane ministře, bod E?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pan poslanec Hink mě rád mít bude. Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Ještě nemohu zahájit hlasování... Ano, nyní již mohu zahájit hlasování s pořadovým číslem 175. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem - nyní se to již podařilo. Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 5. Ani tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Já bych jenom připomenul, že tento bod byl o nařízení Evropské unie ze 7. července, nebo 8. července.

Nyní přistoupíme k hlasování o protinávrhu pana poslance Melčáka.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Je to bod F1. (Zpravodaj: F1, ano.) Vaše stanovisko? (Zpravodaj negativní.) Pane ministře? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 176 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. (Ministr: Mírný nesouhlas, malinkatý nesouhlas, úplně nejmenší možný nesouhlas.) Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 77, proti 62. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále hlasujeme F2.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Zpravodaj negativní.) Pane ministře?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já budu dneska hrozně neoblíben. Nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 177. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 65. Ani tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále budeme hlasovat o G5, to je změna procedury ze strany kolegy Klase.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: G5 - ano? Vaše stanovisko? (Zpravodaj negativní.) Pane ministře? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 178. Táži se vás, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pod bodem G5. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 75. Návrh byl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Tím nám vypadává F4.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, stává se nehlasovatelným.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dostáváme se k bodu F5.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Zpravodaj negativní.) Pane ministře, F5? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 179 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro návrh 35, proti 69. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále přistoupíme k F6.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Zpravodaj negativní.) Pane ministře? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 180. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 71. Ani tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále hlasujeme F7.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko, pane zpravodaji? (Negativní.) Pane ministře?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Nesouhlas. Mám jen otázku. To bylo stejné jako C3 - jestli to není již tudíž nehlasovatelné? Neměli bychom hlasovat dvakrát o téže věci. (Zpravodaj: C3, pardon...) C3 bylo staženo, pardon, takže můžeme hlasovat.

 

Poslanec Vladimír Hink: C3 bylo staženo. Pan poslanec Zgarba stáhl.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: F7 je hlasovatelné. Vaše stanovisko, pane ministře, je negativní? (Ministr: Nesouhlas.) Ano, děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 181. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro návrh 29, proti 74. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Další bod k hlasování máme pod písmenem F8. Stanovisko negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 182. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 64. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Poslední pod písmenem F - F9.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Zpravodaj negativní.) Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP