(10.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B2. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano, souhlas.) Stanovisko zpravodaje i ministra bylo již sděleno, je to stanovisko negativní.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já raději ani nebudu číst ten pozměňovací návrh, protože v tu chvíli by v této Sněmovně už nikdo nevěděl, o čem se hlasuje. Takže mé stanovisko je nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 158. Táži se vás, kdo souhlasí s předneseným pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále budeme hlasovat o bodu B3.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Negativní.) Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 159. Táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 78, proti 82. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále hlasujeme o bodu B4.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Negativní.) Pane ministře?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já vím, že mě dnes pan poslanec Maršíček nebude mít rád, ale také nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 160. Táži se vás, kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 79. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále přistoupíme k hlasování o bodu G8.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: G8. A vaše stanovisko? (Negativní.) Pane ministře? G8 - je to návrh úpravy procedury, jak byl vznesen panem poslancem Klasem. Budeme tedy nejprve hlasovat o bodu G8, potom B5. (Ministr Langer: Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 161. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 79. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále přistoupíme k hlasování o protinávrhu B5.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko? (Negativní.) Pane ministře? (Rovněž nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 162. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 76. Tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Nyní můžeme hlasovat o bodu B6.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vaše stanovisko? (Záporné.) Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 163. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 85. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Nyní budeme hlasovat B7.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Záporné.) Pane ministře?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jsem říkal, že mě pan poslanec Maršíček dnes nebude mít rád, takže nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem… Nezahajuji, neb to nelze. (Není možné spustit hlasovací zařízení.) Prosím tedy, aby nám technika umožnila pokračovat v hlasování... Nyní už to možné je.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 164. Táži se vás, kdo souhlasí s předneseným návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 82. Tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále hlasujeme B8.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Záporné.) Pan ministr bezpochyby konzistentní ve svém stanovisku. (Ano.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 165. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 86. Ani tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dalším bodem, který budeme hlasovat, je B9.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: B9. Stanovisko? (Záporné.) Pane ministře? (Nesouhlas.) Ano.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 166. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 82, proti 82. Návrh nebyl schválen. Nyní poslední B, předpokládám.

 

Poslanec Vladimír Hink: Posledním béčkem je B10.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Záporné.) Pane ministře? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 167. Táži se vás, kdo souhlasí s návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 81, proti 85. Ani tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dalším bodem, který budeme hlasovat, je C1.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Negativní.) Pane ministře? (Nesouhlas - výraznější.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 168. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti 78. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dalším je bod pana kolegy Zgarby pod písmenem C2. Můžeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Stanovisko? (Negativní.) Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 169. Táži se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 79, proti 76. Ani tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dalším protinávrhem je protinávrh pana kolegy Bublana D1.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: D1. Stanovisko? (Negativní.) Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji. Přejete si odhlásit? Slyšela jsem dobře? Ne.

 

Tedy nyní můžeme zahájit hlasování s pořadovým číslem 170. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 81. Tento návrh nebyl schválen. Další.

***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP