(10.10 hodin)

Poslanec Vladimír Hink: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod body B1, B2, B3 a následných, o každém zvlášť. Takže nyní B1. (Ministr i zpravodaj stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 151 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 169 poslankyň a poslanců pro návrh 83, proti 82. Návrh nebyl schválen.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále budeme hlasovat o B2. Jedná se o legislativně technickou opravu pana kolegy Maršíčka.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pozměňovací návrh B2 v podobě přednesené legislativně technické úpravy. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 152 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 169 poslankyň a poslanců pro návrh 85, proti 75. Návrh byl přijat.

 

Vidím, že proběhne kontrola hlasování. Požádám vás o chvilku strpení. (Předsedající chvíli čeká.) Pan kolega Janeček si přeje vznést námitku proti proběhlému hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Janeček: Já jsem samozřejmě hlasoval v souladu s naším klubem. Já se omlouvám, zpochybňuji hlasování. (Velký hluk, smích a potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby se zdrželi hlasitých komentářů tohoto postupu. Pan poslanec poprvé zpochybňuje svoje hlasování. My všichni to máme již mnohokráte za sebou. Současně sděluji, že chyba byla i na mé straně, neb jsem v tomto případě nedala prostor panu ministrovi, aby nahlas sdělil své stanovisko. Omlouvám se, u příštích pozměňovacích návrhů samozřejmě tento čas bude.

 

Budeme hlasovat o námitce, a to v hlasování pořadové číslo 153. Kdo souhlasí s přednesenou námitkou proti výsledku hlasování? Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro námitku 101, proti 11.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu B2, pane zpravodaji? Ano. (Stanovisko ministra i zpravodaje je záporné.)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 154 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 80. Návrh nebyl schválen.

 

Omlouvám se, pane zpravodaji, proběhne kontrola výsledku tohoto hlasování. (Předsedající čeká na výsledek kontroly.) Pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, já zpochybňuji hlasování, protože na sjetině mám něco jiného, než jsem mačkal. (Velký hluk a smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, i to může býti důvodem. O této námitce rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 155, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s takto vznesenou námitkou. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro námitku 161, proti 1. Námitka byla schválena.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu B2 ve znění přednesené legislativně technické úpravy.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 156 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 87, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Proběhne ještě jednou kontrola výsledků hlasování? Ano. (Předsedající čeká na výsledek kontroly.) Prosím paní kolegyni Zdeňku Horníkovou. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, já se nesmírně omlouvám. Zpochybňuji hlasování. Hlasovala jsem proti, a na sjetině mám ano. Vznáším námitku proti hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vznášíte tedy námitku proti hlasování, o které rozhodneme bezprostředně v hlasování pořadové číslo 157, které tímto zahajuji, a táži se, kdo souhlasí s takto přednesenou námitkou. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 173 poslankyň a poslanců pro námitku 143, proti 5. Námitka byla vzata na vědomí a přijata.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP