(10.00 hodin)
(pokračuje Hink)

Dále bychom přistoupili k B5. I zde, pokud bychom tento protinávrh přijali, tak další bod G8 by byl nehlasovatelný. Dále bychom hlasovali v tom pořadí pozměňovacích návrhů pod bodem B6 až B10, dále pod písm. C1, a to je návrh pana poslance Zgarby, i C2. C3 pan kolega Zgarba stáhl.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O tom bychom měli dát formálně hlasovat, o stažení bodu C3.

 

Poslanec Vladimír Hink: Nikde jsem nenašel, že tak musí být, ale pokud je to pravidlo, souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, činíme tak. Můžeme to předřadit celé proceduře, abychom se s tím návrhem vypořádali.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Bublana, a to B1, dále D2, D3, D4, D5, poté bychom se dostali k protinávrhům od pana poslance Hinka - a ten, pokud bude přijat, tak F5 je taktéž nehlasovatelný. Dále bychom hlasovali o protinávrzích F1 až F3, dále F4. Pokud by tento bod byl přijat, tak je následně G5 nehlasovatelný. Potom bychom přistoupili k bodu F7, dále F8. Tímto hlasováním se současně vypořádáme s návrhem G11, který je věcně shodný. Dále bychom hlasovali o protinávrhu pod bodem 9. I zde bychom tímto hlasováním současně vypořádali návrhy G12, G13, kde jsou věcně shodné. Další hlasování bychom měli pod G4, následně G10 a na závěr bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Přeje si někdo vznést nějakou námitku proti takto navrženému postupu v hlasování? Není tomu tak. Já tedy formálně dám návrh této procedury vámi odsouhlasit v hlasování s pořadovým číslem 146, které tímto zahajuji a táži se vás, kdo …. Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Ukončuji ho a prosím pana poslance Jana Klase, aby přednesl svoji - předpokládám - námitku proti přednesené proceduře. Vám všem se omlouvám. Pane poslanče Klasi, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vznesl námitku ve dvou případech, a sice, že pan zpravodaj řekl, že bod B5 rovná se mému bodu G8. Není to pravda. Bod G8 je mnohem širší. A stejně tak v případě F4 rovná se G5, kde můj přednesený návrh pod označením G5 je mnohem širší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Poprosím pana zpravodaje, zdali souhlasí s námitkou o rozlišnosti bodů B5 a G8. (Ministr Langer si žádá tři minuty.) Samozřejmě, tři minuty, tedy v 10.06 hodin budeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Klas: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, s legislativou a s panem předkladatelem a zpravodajem jsme dohodli postup, že nejdříve by byl hlasován bod G8 a po něm bod B5. A v tom druhém případě, kdy jsem měl připomínku, by nejdříve byl hlasován bod G5, a teprve po jeho nepřijetí F4, v případném nepřijetí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, je to logická úprava procedury. Žádnou další námitku proti navržené proceduře nevidím, pan zpravodaj bezpochyby tyto dvě změny zaznamenal, a já tedy vás ještě jednou požádám, abychom schválili navrženou proceduru s tím, že nejprve rozhodneme o stažení bodu C3 před následným hlasováním, jestli s tím pan zpravodaj vysloví souhlas. A legislativně technickou připomínku k pozměňovacímu návrh B2, s tou se vypořádáme tak, že budeme hlasovat B2 v podobě legislativně technické úpravy.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 147 a táži se vás, kdo souhlasí s navrženou procedurou s těmi změnami, tak jak je navrhl kolega Klas. Kdo je proti?

Děkuji vám. Z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro návrh 146, proti 1.

 

Nejprve tedy stáhneme pozměňovací návrh C3 a potom požádám pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim taktéž pan ministr.

 

Nejprve tedy zahájím hlasování s pořadovým číslem 148, ve kterém rozhodneme o stažení bodu C3. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 140, proti nikdo. Takto jsme se vypořádali s pozměňovacím návrhem C3.

 

Nyní tedy můžeme pokračovat dle navržené procedury. Vážený pane zpravodaji, říkejte nám jednotlivé návrhy se stanoviskem.

 

Poslanec Vladimír Hink: Ano. Takže bychom hlasovali o bodech A8, A11, A12. Stanovisko negativní. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 149. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 171 poslankyň a poslanců pro návrh 73, proti 77. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Vladimír Hink: Dále přistoupíme ke zbývajícím protinávrhům pod bodem A. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Unisono souhlasné. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 150. Táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 172 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Pan zpravodaj se nemůže přihlásit. Prosím, aby tato… Dobře. Všechny vás odhlásím, protože je jistá pravděpodobnost, že pan zpravodaj je přihlášen na svém místě, a požádám vás o novou registraci. Počet přihlašujících se stále stoupá, takže vás prosím o chvilku strpení. (Předsedající chvíli čeká, v sále je velký hluk.) Počet se už ustálil.

Pane zpravodaji, zopakujte, o čem budeme hlasovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP