(14.10 hodin)
(pokračuje Vlček)

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu našeho programu, a to je bod číslo

 

1.
Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

 

Ústava České republiky předepisuje vládě předstoupit do třiceti dnů po jejím jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádat ji o vyslovení důvěry. Programové prohlášení vlády České republiky vám bylo rozdáno v pátek 29. září.

Nyní prosím předsedu vlády pana Mirka Topolánka, aby se ujal slova. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem zde dnes proto, abych vás přesvědčil o tom, že vláda, kterou jsem vám před měsícem představil, si zaslouží vaši důvěru. Nehodlám zde detailně číst z programového prohlášení, protože to máte všichni k dispozici už od pátku. Přejdu rovnou k tomu nejdůležitějšímu - co by vás mělo vést k ochotě podpořit tuto vládu.

Nejprve ze všeho ovšem zopakuji, proč vlastně vznikla tato vláda. V objektivně složité povolební situaci má tento kabinet jediný hlavní cíl: dojít k předčasným volbám, dojít k nim bez otřesů, bez nestability, bez zbytečného protahování bezvládí, bez ohrožení našich zájmů v Evropské unii a ve světě a nakonec, ale ne v poslední řadě, bez poklesu důvěry občanů v instituce, v demokracii, v politický systém. Tato vláda si před sebe vytyčila mandát maximálně devět měsíců do předčasných voleb a programové prohlášení samozřejmě toto zkrácené funkční období odráží. Nicméně jde o vládu plnohodnotnou, vládu, která má ambici dotáhnout řešení některých naléhavých problémů a zároveň nastartovat proces nutných systémových změn, které budou důležité a využitelné pro každou další vládu.

Ačkoli jde o vládu menšinovou, bylo mojí ambicí sestavit kabinet s většinovým programem. V maximální možné míře jsme proto do programového prohlášení promítli politické cíle všech demokratických parlamentních stran. Cesta k těmto cílům vede v programovém prohlášení přes priority občanských demokratů. To však neznamená nic jiného než to, že celá politická scéna, pokud si odmyslíme ideologické spory, vnímá problémy občanů této země velice podobně. Rozdíl je pouze ve volbě nástrojů k jejich řešení a je přirozené, že každá vláda volí takové způsoby dosažení politických cílů, které jsou jí vlastní, které jsou osvědčené, které dobře fungují i jinde. Můžeme se tedy s řadou z vás lišit v prostředcích, ale nikoli v cílech.

Jaké jsou vlastně hlavní vládní priority?

Chceme zabránit opakování povolebního patu, a proto navrhneme snížení počtu poslanců na 199. Zároveň chceme zahájit veřejnou, odbornou i parlamentní diskusi o případné změně volebního zákona, jejímž cílem by bylo vrátit menším stranám spravedlivé zastoupení ve Sněmovně a zároveň zajistit vítězi možnost sestavit stabilní vládu s plnou odpovědností.

Zahájíme práce na ozdravení veřejných financí, zveřejníme pravdivé a realistické údaje o hospodaření státu a budeme spolupracovat se všemi demokratickými stranami i odborníky na řešení problému deficitu a rostoucího zadlužení země.

Budeme pokračovat v naší integraci do nadnárodních struktur, Severoatlantické aliance a Evropské unie, které považujeme za garanty bezpečnosti a prosperity českých občanů. Velký důraz klademe na efektivní využití fondů Evropské unie, české předsednictví Evropské unie a boj s terorismem.

Budeme důsledně bojovat s korupcí na všech úrovních státní správy a samosprávy. Zajistíme podmínky pro řádné a rychlé došetření všech afér z nedávné minulosti a vytvoříme společenské prostředí nulové tolerance ke korupčnímu jednání.

Navážeme na dosavadní dohodu politických stran o nutnosti a základních principech důchodové reformy. Tyto návrhy rozpracujeme do legislativní podoby s cílem zajistit stabilitu penzijního systému a zachování mezigenerační solidarity.

Neprodleně zahájíme práce na odstranění zbytečné byrokracie a zefektivnění státní správy s cílem zajistit občanům kvalitní a dostupné služby. Chceme přátelský stát, který bude občanům sloužit, ale nebude je omezovat.

Proč tedy hlasovat pro důvěru této vládě? Představil jsem vám v kostce programové priority této vlády, vlády, o níž jsem přesvědčen, že kdyby se ucházela o důvěru občanů přímo, tak by ji získala. Proč byste ale měli pro důvěru kabinetu hlasovat vy, paní poslankyně a páni poslanci z různých stran této Sněmovny? S dovolením vynechám zákonodárce za ODS, které, jak pevně doufám, přesvědčovat nemusím.

Proč byste měli pro tuto vládu hlasovat vy, poslankyně a poslanci České strany sociálně demokratické? Mám za to, že i pro vás je to nejdůstojnější způsob, jak bez zrady voličů a ztráty cti překonat nelehkou povolební situaci. Po ODS je Česká strana sociálně demokratická druhou stranou s největší zodpovědností vůči voličům. Z objektivních, pochopitelných a dobrých důvodů, jimiž jsou zejména naše programové závazky právě vůči voličům, se ODS a ČSSD nepodařilo společně vyjednat takové uspořádání, jež by dalo zemi stabilní vládu na celé volební období. Zároveň je jasné, že ani ODS, ani ČSSD nemají naději sestavit takový většinový kabinet samy. Proto vidím jako nejlepší řešení menšinový kabinet se zkráceným mandátem, který se omezí jen na nutné kroky, které by musela činit každá vláda, případně bude ještě do předčasných voleb řešit problémy, u nichž obě největší strany společně s ostatními najdou elementární shodu.

A co může hlasování pro tento kabinet přinést KSČM? Nechci zakrývat, že na celou řadu věcí máme zcela rozdílné názory. Nicméně musím respektovat, že KSČM se pro řadu lidí stává standardní součástí politické scény. A nyní je pouze na vás, nikoli na mně, aby se KSČM ukázala jako strana státotvorná, strana, která si nezávisle na zásadních ideologických rozdílech uvědomuje, že jediným východiskem ze současné politické krize jsou předčasné volby.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP