Začátek schůze Poslanecké sněmovny
3. října 2006 ve 14.01 hodin

Přítomno: 195 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, já bych vás poprosil, abyste se usadili a abyste se ztišili, abychom mohli zahájit 5. schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 5. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny dne 26. září t. r. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 27. září.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Takže náhradní kartu č. 2 má pan ministr Říman, náhradní kartu č. 8 pan ministr Pospíšil, náhradní kartu č. 12 pan poslanec Paroubek a náhradní kartu č. 16 má pan poslanec Martínek. Náhradní kartu č. 17 má pan poslanec Tluchoř.

 

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Bratského a poslance Karla Korytáře. Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásí.) Jiný návrh není.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1: z přítomných 175 poslanců hlasovalo pro návrh 163, proti návrhu nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 5. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Bratského a poslance Karla Korytáře.

 

Oznamuji, že náhradní kartu č. 10 má pan poslanec Ploc.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: paní poslankyně Mazuchová - hospitalizace.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 5. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Z dnešního grémia nemám pro vás žádné návrhy k hlasování, proto prosím paní poslankyně a pány poslance, aby se k návrhu pořadu vyjádřili. Hlásí se někdo o slovo? Ano, pan předseda klubu KSČM, pan poslanec Kováčik. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já za ně děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout malé rozšíření našeho programu, a to zařadit nový bod našeho programu, tisk 42, Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů. Současně sděluji, že poté, co proběhne případně úspěšné hlasování, jsem připraven navrhnout i konkrétní zařazení do programu dnešní schůze, co se týká času. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo, ale já vás musím upozornit na to, že váš návrh nelze hlasovat, protože zmíněný tisk nemá ještě lhůtu, která je stanovena k projednání. - Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V okamžiku, kdy návrh případně bude prohlasován pozitivně, jsem připraven navrhnout termín projednání pátek tento týden v 9 hodin ráno.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, já jsem si to ověřoval, zítra teprve bude lhůta, vláda to bude zítra projednávat, a nelze tedy o tomto návrhu hlasovat. - Ano, hlásíte se o slovo, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, jde pouze o jeden z možných výkladů. Já jsem přesvědčen o tom, že návrh hlasovatelný je, a proto žádám, abyste o něm nechal hlasovat. V případě, že se tak nestane, rád bych z tohoto místa učinil oznámení, a také výzvu všem kolegyním a kolegům poslancům, že poslanecký klub KSČM se rozhodl, že v případě, že nebude zařazen tento bod do dnešní schůze, respektive do této schůze, pokusíme se sebrat dostatek podpisů na to, aby v příštím týdnu mohla být svolána k tomuto bodu schůze mimořádná. Jedná se totiž o velmi závažné téma, jehož projednání nesnese odkladu, a jsme přesvědčeni o tom, že čas nás k tomu skutečně tlačí. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Děkuji. Další návrhy? (Nikdo se nehlásí.) Nevidím. Nechám hlasovat o tomto návrhu. Kdo souhlasí s tímto návrhem - ale musím upozornit, že návrh pana předsedy Kováčika nesplnil ještě lhůty, přesto o tom nechám hlasovat, protože Sněmovna je suverén a ta rozhodne, jestli bude do pořadu zařazen, nebo nebude.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom tento návrh zařadili do dnešního pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 191 poslanců hlasovalo pro návrh 79, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí s nějakým pozměňovacím návrhem. (Nikdo se nehlásí.) Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování o programu schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 192 poslanců hlasovalo pro návrh 185, proti nikdo. Pořad schůze byl schválen.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP