Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Papež

Schůze: 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 39, 48, 52, 59, 64, 66, 67, 75, 78

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

část č. 33 (25. 10. 2006)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení
část č. 123 (26. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 138 (6. 12. 2006)

42. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 13 ze dne 15. srpna 2006
část č. 65 (30. 11. 2006)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

4. Návrh poslance Martina Římana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení  
část č. 20 (13. 3. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
část č. 52 (14. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

část č. 5 (24. 4. 2007)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení  
část č. 22 (24. 4. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

10. Návrh poslanců Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše, Ladislava Skopala a Přemysla Rabase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a zákona č. 178/2006 Sb. /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 27 (25. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

7. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 223/ - druhé čtení
část č. 166 (23. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

část č. 121 (30. 11. 2007)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 28-29 (27. 11. 2007)

93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení
část č. 146 (5. 12. 2007)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení
část č. 54 (23. 10. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

78. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 57 (5. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení
část č. 160, část č. 162 (26. 3. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 3 (9. 6. 2009), část č. 31 (10. 6. 2009), část č. 113, část č. 116 (12. 6. 2009), část č. 158 (17. 6. 2009), část č. 229 (19. 6. 2009)

1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 662 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 15 (9. 6. 2009)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení
část č. 17 (9. 6. 2009)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 515/ - druhé čtení
část č. 123 (12. 6. 2009)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení
část č. 161 (17. 6. 2009)

161. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení
část č. 241 (19. 6. 2009)

228. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení
části č. 159-160 (17. 6. 2009)

229. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - třetí čtení
část č. 242 (19. 6. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - druhé čtení
část č. 24 (20. 10. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 135 (4. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 66 (28. 1. 2010), část č. 241 (4. 2. 2010)

192. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení
část č. 251 (4. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 160 (17. 3. 2010)

12. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení
část č. 53 (10. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

část č. 6 (13. 4. 2010)

143. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1023/
část č. 63 (14. 4. 2010)

144. Statut Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 1066/
část č. 63 (14. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP