(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Další byl pan poslanec Váňa.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den. Já, dámy a pánové, jsem vás chtěl požádat o pevné zařazení třetího čtení zákona, sněmovní tisk 775, na pátek po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to tisk 775. Pan poslanec Bartoš se mi tu hlásil jako další.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl zařadit dnes pevně bod č. 48, sněmovní tisk 1038, je to novela školského zákona, dnes po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: 48. Pak tady mám pana poslance Papeže.

 

Poslanec Jiří Papež: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu 268, což je návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010, sněmovní tisk 1023, jako třetí bod odpoledního jednání zítra, ve čtvrtek 18. 3.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy jste říkal třetí bod odpoledního jednání zítra.

 

Poslanec Jiří Papež: Třetí bod odpoledního jednání zítra, pokud samozřejmě bude tato schůze pokračovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Po interpelacích. Už to chápu.

 

Poslanec Jiří Papež: Ano, po interpelacích již máme pevně zařazen jeden bod, to znamená druhý, a já navrhuji tento svůj bod jako třetí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Třetí pevně po interpelacích. Už to chápu. Teď paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená, kolegyně a kolegové, dobré ráno. Dovolte mi, abych opět požádala Poslaneckou sněmovnu o zařazení bodu, který se týká novely trestního řádu, zkráceně řečeno takzvaného náhubkového zákona. Máme poslední šanci během pěti až deseti minut projít druhým čtením, které je předjednáno. Kompromisní návrh přichází z ústavněprávního výboru, a pokud chceme této novele dát šanci, je třeba ji skutečně zařadit a pět až deset minut pro její projednávání vyhradit. Je to tisk 815, bod 30.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A vy ho navrhujete dát kam?

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Dnes po pevně zařazených bodech, nebo jako další, to znamená čtvrtý nebo pátý, po interpelacích variantně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Moment. Dnes po pevně zařazených bodech? Dobře.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: A variantně bych chtěla ještě zítra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já neumím hlasovat variantně. To potom navrhnete zítra. Víte, mně se to úplně nelíbí, můžeme hlasovat pořád další a další.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Pane předsedající, já chápu, že se vám to nelíbí, ale přesto bych si vás dovolila požádat, abyste mi tuto šanci dal. Já s tímto návrhem přicházím opakovaně. Včera byl zařazen a nedostalo se na něj, čili žádám vás o to, abyste toto variantní hlasování umožnil, a žádám Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila význam této projednávané novely a zároveň tu krátkou časovou lhůtu, kterou potřebujeme, pět deset minut na druhé čtení. Skutečně stačí, ukažte dobrou vůli. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, pokud nebudou protesty. Ještě někdo se hlásí s nějakým návrhem? Prosím, pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegyně. Já si dovolím požádat o pevné zařazení druhého čtení tisku 889, to je vládní návrh zákona o obecně prospěšných společnostech, u kterého proběhlo druhé čtení, na pátek po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Druhé čtení 889. Dobře, ještě pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych jako předseda rozpočtového výboru požádal o zařazení druhého čtení tisku 971, to je novela loterijního zákona. Vzhledem k tomu, že rozpočtový výbor tento návrh projednal, přijal příslušné usnesení a uplynula lhůta, rád bych požádal o to, aby druhé čtení tisku 971, novela loterijního zákona, bylo zařazeno dnes pevně od 17.30 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, asi můžeme hlasovat. Ještě pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ještě jeden návrh. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že dnes máme projednávat, pokud se na to dostane řada, vládní návrh zákona o léčivech, tak si dovoluji upozornit, že ve Sněmovně je také tisk 949, novela zákona o návykových látkách. Já si dovolím navrhnout, aby případně tato novela mohla být projednána ještě dnes po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy navrhujete tisk 949 ještě projednat po pevně zařazených bodech. (Ano.) Návykové látky.

Budeme hlasovat. Ještě jednou gonguji. Budeme hlasovat o nových návrzích.

 

První návrh to byla paní poslankyně Rybínová. Jí se jednalo o dva body 31 a 7, tak se ptám, jestli je možné oba dva hlasovat najednou. Doufám, že ano. 31, to jsou nelékařská zdravotnická povolání a zdravotnické prostředky, takže dohromady budeme hlasovat 31 a 7. Je s tím souhlas. Byl tu návrh, abychom to dnes zařadili po pevně zařazených bodech po bodu 215 tady bylo přesně řečeno. Je to návrh pevně zařadit po bodu 215. Budeme to takto hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 168. Přihlášeno také 168. Pro hlasovalo 152, proti žádný. Takže tohle bylo přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP