(10.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Škromach mě požádal, abych vás odhlásila, odhlašuji vás, přihlaste se. Mám tady několik přihlášek k faktické poznámce. Pan kolega Vomáčko - měl faktickou? Neměl. Pan kolega Snopek? Neměl. Paní kolegyně Brzobohatá též nikoliv. Paní kolegyně Marková a pan kolega Zaorálek.

 

Takže budeme opakovat hlasování o námitce.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 226. Kdo je pro námitku paní poslankyně Brzobohaté? Kdo je proti?

Hlasování číslo 226. Přítomno 130, pro 105, proti 5. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Křečka. Ten navrhuje zařadit bod číslo 52, sněmovní tisk 759, po pevně zařazených bodech dnes.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 227. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 227. Přítomno 132, pro 103. (Dle displeje proti 4.) Návrh byl tentokrát přijat.

 

Pan poslanec Hamáček navrhuje zařadit bod 166 na středu 17. 6. do třetích čtení jako třetí bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 228. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 228. Přítomno 135, pro 119, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Václav Grüner navrhuje bod číslo 80 zařadit za dnes již zařazené body. Je to tak? (Ano.)

Zahajuji hlasování číslo 229. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 229. Přihlášeno 134, pro 67, proti 52. Návrh přijat nebyl.

 

Dalším hlasováním je návrh pana poslance Jiřího Papeže. Ale pravděpodobně ještě bude kontrola předchozího hlasování... Je námitka proti předchozímu hlasování? Paní poslankyně Vlasta Bohdalová.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, omlouvám se, jsem tento týden nějak roztržitá. Mám na protokolu křížek, chtěla jsem hlasovat ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 230. Rozhodujeme o námitce. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

Hlasování číslo 230. Přítomno 134, pro 101, proti 7. Námitka byla přijata.

 

Opakujeme tedy hlasování o návrhu pana poslance Grünera, který chce za dnes již zařazené body zařadit bod číslo 80.

Zahajuji hlasování číslo 231. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 231. Přítomno 133, pro 70, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Jiří Papež navrhuje zařazení nového bodu, jedná se o druhé čtení, sněmovní tisk 662. Chce tento nový bod zařadit na úterý 16. 6. Pane poslanče, navrhoval jste jako šestý bod, ale můžeme hlasovat i o pátém bodu, protože o návrhu pana kolegy Bratského jsme nemohli hlasovat. Čili jako pátý bod.

Zahajuji hlasování číslo 232. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 232. Přítomno 135, pro 105, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec... Ještě pan kolega Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Já se omlouvám, že v průběhu hlasování. Ale paní místopředsedkyně, já jsem navrhoval zároveň zařazení i třetího čtení do bloku třetích čtení a vy jste dala hlasovat pouze o druhém čtení na úterý. Takže bych poprosil i to třetí čtení do bloku třetích čtení bez pevného určení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře. Takže o tomto návrhu rozhodneme nyní, a to v hlasování číslo 233, které zahajuji, a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 233. Přítomno 135, pro 108, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Sehoř navrhuje přeřazení již schváleného bodu 50 na 16. 6. úterý po již pevně zařazených bodech. Jde o sněmovní tisk 679.

Zahajuji hlasování číslo 234. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 234. Přítomno 135, pro 71, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Ladislav Skopal navrhuje zařadit bod číslo 29, sněmovní tisk 761, na 16. 6. úterý po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování číslo 235. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 235. Přítomno 135, pro 92, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Dlouhý navrhuje bod číslo 77, sněmovní tisk 771, zařadit na 16. 6. úterý odpoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 236. Kdo je pro tento návrh? Proti?

Hlasování pořadové číslo 236. Přítomno 134, pro 93, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Vomáčko žádá o vyřazení z pořadu schůze bodu číslo 42, sněmovní tisk 806.

Zahajuji hlasování s číslem 237. Táži se, kdo je pro tento návrh na vyřazení. Proti?

Hlasování číslo 237. Přítomno 135, pro 70, proti 57. Návrh byl přijat. ***


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP