(15.10 hodin)

Senátor Jiří Oberfalzer: Já se omlouvám, že jsem se hlásil pasivně. Ještě jednou dobrý den, pane předsedo a vážení kolegové.

Senát si byl vědom toho, jak složitým schvalovacím procesem a nakonec i tvůrčím procesem prošla tato novela ve Sněmovně, a proto byl ve svém počínání řekl bych nadmíru zdrženlivý. Jak se píše ve zprávě, kterou jste dostali v tištěné podobě, prošly po projednávání v podstatě jen tři věcné materie se dotýkající pozměňovací návrhy. Jsou tam ještě dva, které v podstatě jen řeší legislativně technický dopad těch prvních tří.

První pozměňovací návrh se týká otázky prodlužování licencí. Tady se Senát shodl na tom, že není fér uprostřed hry některým soutěžitelům na mediálním trhu znemožnit opětovné získání licence, ačkoli ostatní soutěžitelé tuto možnost měli, a on v podmínkách, kdy s takovým prodloužením počítal, zřizoval své vysílání a budoval si svůj ekonomický plán.

Druhá otázka je křížení vlastnictví, to je druhý pozměňovací návrh. My se domníváme, že souběh vlastnictví, přesněji řečeno licence pro provozování sítě elektronických komunikací neboli multiplexu s licencí pro vysílání by nemusel být zdravý pro rovnoprávné poměry na mediálním trhu. Zkrátka by zde vznikal mezi provozovatelem multiplexu a jeho programem v tomtéž multiplexu konflikt zájmů. Proto tento konflikt zájmů navrhujeme nepřipustit.

A poslední pozměňovací návrh je otázka změny licenčních podmínek televize Prima, konkrétně otázka sdílení vysílacích časů mezi regionálními televizemi a televizí Prima, která vlastně vznikla jako nosič hlavního programu pro regionální stanice. Opět Senát usoudil, že toto je z pozice zákona docela zásadní zásah do obchodněprávních vztahů těchto subjektů, a shodl se na tom, že bychom tak činit neměli.

Dámy a pánové, to je podstata našeho stanoviska a já vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane senátore, za objasnění postoje Senátu. Ptám se, jestli se chce někdo další přihlásit. Ještě vidím paní poslankyni Levou, takže prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jen jednu malou poznámku k prodlužování licencí, protože to byl můj pozměňovací návrh. Chtěla bych říci - rozdělíme všechny frekvence, které budeme mít, rozdělíme je na 24 let. Během těch 24 let, a já se obávám, že to bude mnohem dříve, nastane doba, kdy budeme potřebovat frekvence na něco jiného, a znárodňování není možné. Jediná šance bude nějakým způsobem kompenzovat těm, kteří budou mít frekvence, a budeme potřebovat, aby je vrátili. Nevím, do jaké situace se dostaneme, ale mám z toho opravdu obavy, abychom jednou nemuseli - a já neužívám slovo bonus, protože ho nepovažuji za správné, my jsme ani Primě, ani Nově žádný bonus nedali, my jim pouze kompenzujeme to, že oni vrátí licenci, ale máme pro to prostor. Jde o to, jak budeme kompenzovat potom těm mnohým, kteří přijdou, a my od nich budeme ty frekvence potřebovat.

Vše, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě chce reagovat pan senátor. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Domnívám se, že v otázce prodlužování licencí nejde o bonus nebo kompenzaci, když vrací držitel licence oprávnění k vysílání. Tady jde v podstatě o ten princip, který dosud platil, a za takovéhoto stavu věcí do toho někteří vysilatelé vystoupili. Znovu opakuji, jedná se o jen menší skupiny, ostatní už dávno zkonzumovali tuto výhodu. Ale je tady několik regionálních držitelů oprávnění k vysílání, kteří nemohli ještě tuto možnost uplatnit, ale přesto zakládali své firmy a ekonomický plán pro své vysílání v podmínkách, kdy mohli s tímto automatickým prodloužením počítat.

Z technického hlediska je myslím dobré upozornit na okolnost, že teď sice rozdělujeme některé licence za současného technického stavu věcí a možností, které máme k dispozici, ale že je předpoklad, že ve velice krátké době se digitální frekvence podstatně rozšíří, a to jak v rámci multiplexu, tak i v rámci celého českého trhu. Myslím si, že obava, kterou zde paní poslankyně zmínila, není na místě. Nicméně by bylo jistě možné hledat kompromis, jak ukončit automatické prodlužování licencí, ale nedotknout se těch, kteří s tím počítali a nebudou to moci udělat. Nicméně my jsme v Senátu usoudili, že by to znamenalo velice složitou koncepční změnu, a nechtěli jsme se do takové pouštět, znovu opakuji, s ohledem na to, jak obtížné bylo dosáhnout konsensu v Poslanecké sněmovně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Paní poslankyně Levá ještě bude reagovat.

 

Poslankyně Ivana Levá: Mluvit o tom, že někteří podnikatelé spoléhali na 12 plus 12 let, je sice pěkné, ale já bych přála všem podnikatelům v naší republice, aby měli tu jistotu alespoň na 12 let dopředu. A to skutečně nemají. Věřím, že byznys plán si museli udělat takový, aby během těch 12 let se jim peníze vrátily. Já nevěřím, že by k tomuto nedošlo. Nechci nikoho poškozovat, ale domnívala jsem se, že následujících 12 let bude dost dlouhá doba na to, aby v případě, že se ukáže, že můžeme k prodlužování klidně přistoupit, že tady ta šance bude vždycky, pozměnit ten zákon, a to nejdéle tři roky před vypršením té lhůty, aby všichni, kteří podnikají v této oblasti, měli dost času na to, aby korigovali svoje plány. Ono to není v tomto byznysu tak jednoduché, protože natáčení seriálu dlouho trvá a filmy se nakupují na x let dopředu. Ale domnívala jsem se, že takové tři roky před koncem toho dvanáctiletého období by mohlo stačit k tomu, aby všichni dostali tu jistotu, pokud stát bude ty frekvence mít.

To je všechno, děkuji, už se nebudu o slovo hlásit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To vám nezakazuji. Prosím, ještě senátor Oberfalzer.

 

Senátor Jiří Oberfalzer: Nechci tu diskusi protahovat, ale tady je zásadní rozdíl. Samozřejmě, že žádný podnikatel v obecném oboru podnikání nedostává záruky na určité období, natož na prodloužení tohoto období, ale tady je zásadní rozdíl. Takový podnikatel do té hry vstupuje s tím, že tyto záruky nemá, zatímco tady se bavíme o subjektech, které takovou nabídku měly. Nicméně já to nebudu dál rozšiřovat, měl jsem ještě několik poznámek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, jak je libo. Ptám se, jestli se ještě někdo do rozpravy hlásí. Pokud nikdo, rozpravu končím.

Zeptám se jenom paní ministryně - už nemá nic, co by závěrem shrnula? A pak nám zbývá jenom hlasovat. Nejdřív vás tedy odhlásím všechny a prosím, přihlaste se, budeme hlasovat podle § 97 odst. 4, což znamená podle našeho jednacího řádu, že je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které vypadá takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 885/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 885/6."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 168. Přítomno je 171 poslanců, pro hlasovalo 122, proti 36. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji paní ministryni, panu senátorovi a končím projednávání bodu 25.

 

Máme před sebou bod

 

21.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1148/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám vrátil tento návrh s pozměňovacími návrhy. Máme usnesení jako 1148/4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP