(15.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Senát nám vrátil návrh zákona opět s pozměňovacími návrhy, usnesení máme jako sněmovní tisk 855/4. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu i opět k těm pozměňovacím návrhům, které jsme dostali, vyjádřil jako první ministr kultury Vítězslav Jandák. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna již tento návrh zákona projednala dne 1. 2. 2006 a s několika pozměňovacími návrhy převážně legislativně technického charakteru schválila, není jej nutno v tomto místě podrobně představovat.

Návrh zákona byl Senátem vrácen Poslanecké sněmovně s návrhem několika úprav, které zahrnují definování pojmů duplikační kopie a vzorová nepoškozená kopie, vyloučení provozovatelů prodejen a provozovatelů půjčoven audiovizuálních děl z evidence podnikatelů v oblasti audiovize z důvodu nedokonalé provázanosti se zákonem č. 241/1992 Sb., a zpřístupnění českých audiovizuálních děl neslyšícím osobám. Ministerstvo kultury s těmito změnami v zásadě souhlasilo s výjimkou omezení okruhu evidovaných objektů.

V zájmu přijetí navrhované právní úpravy jsem ochoten souhlasit se schválením návrhu jak v podobě vrácené Senátem, tak případně v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou. Je to na vás, páni poslanci. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji, pane ministře. Já se zeptám - Jaromíra Talíře tady nevidím. (Hlas: Omluven.) Omluven. Tak se ptám, jestli se vyjádří někdo za něj, za výbor pro vědu, vzdělání, kulturu k návrhům Senátu. Nikdo se nevyjádří? Zřejmě nikdo.

Pokud za výbor nikdo nic neřekne, tak já otevřu rozpravu. Tady bych požádal paní senátorku Janáčkovou - jak vidím, lehce ohromenou tím, v jakém prostředí má vystoupit. Prosím, kolegové, abyste se utišili a umožnili jí obhájit návrh Senátu. Prosím.

 

Senátorka Liana Janáčková: Pane předsedo, dámy a pánové, už podruhé vám zde předkládám změny ze Senátu. Poprvé, možná si vzpomenete, jsem byla indisponovaná a nemohla jsem mluvit, teď už je to lepší. Ale myslím si, že pan ministr Jandák řekl základní stanoviska k našim pozměňovacím návrhům. Opravdu některé jsou jenom drobné legislativně technické změny. Já sama považuji za nejvýznamnější to, že bychom pozměňovacím návrhem, který přišel ze Senátu, pomohli zhruba půl milionu neslyšících nebo nedoslýchavých právě tím, že umožníme, aby DVD měla povinně skryté titulky. Je to průlom pro naše neslyšící a nedoslýchavé občany, a já bych si strašně přála, kdybyste senátní pozměňovací návrhy schválili.

Pokud samozřejmě chcete přednést nějaké dotazy, prosím. Předložila jsem, myslím, dost podrobnou důvodovou zprávu, která má tři listy. Já to tady určitě nebudu číst, máte spoustu jiné práce v předvolebním období, nechci vás zdržovat. Jenom vás prosím, kdybyste právě toto hledisko mohli zohlednit. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za srozumitelné vystoupení. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí, tak můžeme rozpravu ukončit. Závěrečná slova netřeba. Můžeme hlasovat. Prosím, dostavte se do sněmovny, budeme hlasovat.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu. Návrh na odhlášení - takže vás odhlašuji. Prosím, znovu se přihlaste. K přijetí bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 855/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 855/4."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento tisk ve znění schváleném Senátem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 167, přítomno je 159, pro hlasovalo 153, proti žádný. Konstatuji, že jsme tento návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji paní senátorce, panu ministrovi. Končím projednávání bodu č. 24.

 

Bod číslo 25 je

 

25.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 885/5/ - vrácený Senátem

 

Senát nám ho opět vrátil s pozměňovacími návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 885/6. Opět pan senátor Oberfalzer, takže znovu ho vítám u našeho zpravodajského stolku a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřili postupně - nevidím tady paní ministryni Bérovou... (Vchází do sálu.) Vidím paní ministryni, takže ji poprosím, aby se jako první vyjádřila k těm pozměňovacím návrhům Senátu. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: (udýchaně:) Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, opět projednáváme návrh novely zákona č. 231, o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou Senát vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky spolu s třemi pozměňovacími návrhy. Nebudu zde dále opakovat svá vyjádření k tomuto návrhu, neboť za dlouhou dobu jeho přípravy - 16 měsíců - jsme o něm hovořili už mnohokrát. Diskutovali jsme jeho pro a proti a hledali společné body a stanoviska.

Považuji za podstatné na tomto místě především zdůraznit význam novely zákona, která spolu s koncepcí rozvoje digitálního vysílání v České republice schválené vládou a v součinnosti s technickým plánem přechodu na digitální vysílání, který vydá Český telekomunikační úřad do konce tohoto roku, umožní v České republice přechod z analogového na digitální televizní vysílání. - Omlouvám se, já musím popadnout dech.

Vzhledem ke smyslu a obsahu návrhu novely zákona můžeme říci, že veřejnost, která proces jeho schvalování pozorně sleduje, není v současné době již možné dělit na veřejnost zainteresovanou a nezainteresovanou. Digitální vysílání zasáhne všechny občany, přinese věci příjemné, například zvýšení počtu televizních programů, zlepšení kvality obrazu a zvuku či liberalizaci mediálního trhu, avšak i věci méně příjemné - tedy nutné pro úspěšný úplný přechod na digitální vysílání, například pořízení nových přijímacích zařízení nebo televizních přijímačů.

Česká republika není samozřejmě v tomto přelomovém kroku osamocena, koordinuje svůj postup s procesem přechodu na digitální vysílání v ostatních státech Evropské unie. Snaží se o to, aby tento proces byl efektivní, abychom nebyli brzdou ani překážkou přechodu na digitální vysílání. Stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům jsou proto konzistentní s názory Ministerstva informatiky přednesenými již na plénu Sněmovny a Senátu a ke všem třem pozměňovacím návrhům Senátu vyslovuji neutrální stanovisko.

Dámy a pánové, věřím, že se blíží chvíle, kdy si budeme moci nad schválenou novelou zákona o rozhlasovém a televizním vysílání říci: Dalo to mnoho práce, ale dotáhli jsme to do úspěšného konce. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní ministryně. Je mi líto, že jsme vás takto prohnali.

Pan ministr Jandák nebude mluvit. V tom případě bych požádal Petra - také ne. Takže nikdo nechce - otevírám tedy rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Aspoň pan senátor, ten přece jenom vystoupí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP