(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme tady další návrh. To byl pan poslanec Ježek. Pan poslanec Ježek navrhoval zařadit zítra dva body na ráno. První a druhý pevně zařazený bod. Ten první je Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2005, a druhý bod zítra ráno je Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 1998 až 2004. Tyto dva body zařadit pevně na zítřek na ráno.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 154, přítomno 170 poslanců, pro 119, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o dalším návrhu. Je to návrh pana poslance Vlčka, a sice návrh zařadit jako první bod dnešního jednání zkrácení lhůty k tisku 1089. To jsou znalci a tlumočníci. Tento bod zkrácení lhůty projednávání k tisku 1089 by byl bod, kterým bychom dnes zahájili projednávání návrhů.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit toto zkrácení lhůty jako první dnes, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 155, přítomno 170 poslanců, proti 129, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pak tady byl poslední návrh, který přednesl pan poslanec Michal Hašek. Navrhl, abychom zákon předkládaný panem ministrem Martínkem, který byl, tuším, vrácen ze Senátu, my jsme ho právě zařadili do pořadu schůze, protože mu uběhla lhůta. Jedná se o zákon o vyvlastnění, tisk 1015. Je tu návrh, abychom tento vrácený návrh zákona zařadili po pevně zařazených bodech dnes. Tak budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, pevně zařadit tisk 1015 na dnešek po pevně zařazených bodech? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 156, z přítomných 173 poslanců pro hlasovalo 107, proti 14. I tento návrh byl přijat.

 

To je snad všechno. Ještě paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, možná jsem nepozorně poslouchala, ale každopádně jsme hlasovali pouze o zkrácení lhůty pro projednání tisku 1089, nehlasovali jsme o jeho pevném zařazení do druhého a třetího čtení, tak aby mohl být ještě projednán.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně, já jsem přesvědčen, že my můžeme v této chvíli hlasovat pouze o tomhle. Pokud se podaří prosadit bod zkrácení lhůty, jestliže se lhůta opravdu zkrátí a ještě neuplyne půlhodina, což asi dnes už nestihneme, tak je to potom možné zařadit zítra ráno. Stačí vám to takto, když to už dnes zřejmě v té půlhodině nestihneme?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: My jsme zařadili toliko bod, kdy budeme hlasovat o tom, zda zkrátíme lhůtu, a pak vyřešíme další…

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já si myslím, že to nemůžeme v této chvíli ještě hlasovat. Děkuji. Můžeme se tedy pustit rychle do hlasování, možná to stihneme ještě zařadit.

Budeme hlasovat. Nejdříve byl návrh pana poslance Kapouna zařadit Státní fond dopravní infrastruktury jako třetí bod, pevně zařazený zítra odpoledne. Je to tak?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařadit… Pardon, omlouvám se, to už je hotové. Je to tedy všechno. Můžeme hlasovat pouze už vůbec asi o ničem. Mě trošku zmátla paní poslankyně Dundáčková.

 

Takže je to hotové a můžeme se pustit do prvního bodu a to je zkrácení lhůty.

 

130.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání
sněmovního tisku 1089 ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Požádám pana poslance Vlčka.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, jak jsem navrhoval tento bod, tak na základě usnesení 59. schůze ze dne 21. dubna přijal rozpočtový výbor usnesení, že žádá Poslaneckou sněmovnu o zkrácení projednávání sněmovního tisku 1089 o 15 dní, tedy zkrácení lhůty k projednávání o 15 dní.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zazněl tady návrh zkrátit lhůtu k projednávání tisku 1089 o 15 dní. To je to, o čem nyní budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu projednávání o 15 dní, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 158, přítomno 173 poslanců, pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Lhůta byla zkrácena o 15 dní.

 

Máme hotový první bod, teoreticky. Paní poslankyně Dundáčková se může přihlásit, ještě stále je v první půlhodině.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a páni poslanci, když už jste byli tak shovívaví, že jste tomuto tisku popřáli možnost být projednáván ve zkrácené době, moc vás prosím, abyste zvážili, zda bychom tuto jednovětou novelku nemohli ve druhém čtení teď, na začátku schůze, tak abychom skutečně mohli o této novelce hlasovat ve třetím čtení ještě na pořadu této schůze, při vědomí toho, že se scházíme zřejmě naposledy, a ta dobrá vůle, která tady před chvilkou byla projevena…

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně, mohl bych vám navrhnout něco, protože já tady v této chvíli nemám ani tento tisk, aspoň čas na to, aby to přinesli? Mohl by to být alespoň druhý bod?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Docela určitě to může být i druhý bod, tak aby nebylo třeba kvůli tomu přerušovat schůzi Poslanecké sněmovny. Samozřejmě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dohodneme se na tom, že by to byl druhý bod dnešního programu. Návrh zní, abychom ještě teď hlasovali o tom, že jako druhý bod dnešního programu po bodu 47, který tady mám jako první, byl zařazen bod projednávání tisku 1089 o znalcích a tlumočnících.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit jako druhý bod znalce a tlumočníky, tisk 1089, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 159, přítomno 175 poslanců, pro hlasovalo 132, proti 1. Tento návrh byl přijat. Tisk 1089 budeme opravdu projednávat ještě dnes jako druhý bod pořadu dnešní schůze.

 

Snad už všechna pořadová hlasování máme za sebou a můžeme začít projednávat body. První bod… Ještě pan poslanec Vymětal vidí, že ještě 30 minut není, tak chce něco prosadit.

 

Poslanec Karel Vymětal: Honem honem, aby se u tisku 1089 zařadilo také třetí čtení, samozřejmě bez určení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tu návrh hlasovat o tom, aby se zařadilo do pořadu schůze také třetí čtení projednávání tohoto tisku, na konec třetích čtení. Takto to stačí. Hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom zařadili také třetí čtení projednávání znalců a tlumočníků na konec třetích čtení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 160, přítomno 176 poslanců, pro hlasovalo 136, proti nikdo. Také tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP