(14.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Teď prosím uplynulo 30 minut, tak nikdo nemůže nic navrhovat a musíme se teď ujmout pořadu schůze a začít první bod, to je bod

 

47.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana,
Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání
k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku)
/sněmovní tisk 1036/ - druhé čtení

 

Prosím paní poslankyni Zuzku Rujbrovou a také zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Libora Ježka.

Tento sněmovní tisk jsme projednávali ve středu dne 19. dubna, kdy jsme jej po ukončení obecné rozpravy přerušili a odročili na dnešek. Rozpočtový výbor předložil usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1036/3.

Poprosil bych pana poslance Libora Ježka, aby se ujal slova jako první.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, rozpočtový výbor ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout tento návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které máte obsaženy ve sněmovním tisku 1036/3.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, slyšeli jsme návrh usnesení a zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu. Nemám písemné přihlášky, hlásí se pan poslanec Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si dát jeden velice jednoduchý pozměňovací návrh k tisku 1036, a to v § 6 odst. 1 v tomto znění: "Náklady na oceňování majetku nese stát prostřednictvím územně příslušných finančních úřadů." Ostatní odstavce se přečíslují.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, budu stručný. V podrobné rozpravě pouze navrhnu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtení na 24 hodin. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Na 24 hodin zkrácení lhůty o 59 dnů? Teď nevím, jestli tohle je vůbec možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, lhůta pro projednání mezi druhým a třetím čtením je normálně 72 hodin, to znamená tři dny, a já navrhuji mezi druhým a třetím čtením lhůtu zkrácenou na 24 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že si to rozmyslíme, a vyzvu další, kdo se ještě hlásí v podrobné rozpravě. Nikdo se nehlásí do podrobné rozpravy. Ještě než ji ukončím, tak upozorňuji pana místopředsedu Filipa, že podle § 95 lhůta může být na návrh navrhovatele se souhlasem zkrácena, a to nejvýše na 48 hodin. Ptám se, jestli padne jiný návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zkrácení lhůty o 24 hodin, tedy na 48.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tomu rozumím. Jestli se už nikdo další nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím.

A měli bychom, doufám, že s tím bude souhlasit zpravodaj, nyní hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin. O tomto návrhu pana místopředsedy Filipa bychom měli nyní hlasovat.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na 48 hodin? Kdo je proti?

Takže hlasování pořadové číslo 161 skončilo. Přítomno je 178 poslanců, pro hlasovalo 75, proti 36. Tento návrh na zkrácení lhůty přijat nebyl.

 

Myslím, že v tuto chvíli můžeme ukončit druhé čtení projednávaného bodu. Děkuji předkladateli i zpravodaji, končíme bod 47. - Ale je tady kontrola hlasování. Prosím, necháme prostor kontrole. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Pane předsedo, já se omlouvám, ale dovolte mi, abych zpochybnila právě proběhlé hlasování pořadové číslo 161, protože přestože jsem zmáčkla tlačítko ano, tak mám na sjetině křížek. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Konečná tedy zpochybnila toto hlasování a my budeme muset hlasovat o námitce.

 

Takže hlasujeme o námitce paní poslankyně Konečné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 162. Přítomno 178. Pro hlasovalo 99, proti 25, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat poslední hlasování. Mám vás všechny odhlásit? Všechny tedy odhlašuji, prosím, abyste se znovu přihlásili, a budeme ještě jednou hlasovat o zkrácení lhůty na 48 hodin, projednávání tisku 1036. To je to, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto zkrácení lhůty na 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 163. Přítomno 172, pro hlasovalo 79, proti hlasovalo 49. Návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, jestli proběhne opět kontrola. Neproběhne, takže můžeme pokračovat.

 

Můžeme se pustit do bodu

 

131.
Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
/sněmovní tisk 1089/ - druhé čtení

 

Prosím navrhovatelku, paní poslankyni Dundáčkovou… (Zvoní.) Ale kolegové, jsem přesvědčen, že zákon o znalcích a tlumočnících nemůže být projednáván v takovémto prostředí. Prosím vás, abyste se utišili, eventuálně opustili sněmovnu, pokud chcete jednat, ale tady by měl být výrazně větší klid než dosud.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP