(15.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, abyste se ještě domluvil s panem zpravodajem. Já potom požádám pana kolegu Býčka, aby nám sdělil svůj názor na tento požadavek.

 

Poslanec Ladislav Býček: Já akceptuji návrh pana poslance Vlčka.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Schválíme si tedy návrh této procedury.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 603 s úpravou, tak jak ji navrhl pan kolega Vlček. Kdo souhlasí s takovou procedurou? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 603. Přítomno 161, pro 97, proti 6. Proceduru jsme si schválili.

 

Požádám tedy pana zpravodaje o přednášení jednotlivých pozměňovacích návrhů a také o vyjádření k těmto návrhům.

 

Poslanec Ladislav Býček: Samostatné hlasování o bodu A1. Stanovisko kladné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 604. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 604. Přítomno 160, pro 125, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Býček: A6, druhá část - o nově vkládaném bodu 7. Stanovisko kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 605. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 605. Přítomno 160, pro 101, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Býček: Hlasujeme o bodu A6 - o vkládaném bodu A8. Stanovisko kladné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 606. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 606. Přítomno 160, pro 95, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Býček: Dále samostatné hlasování o bodu A10. Stanovisko kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 607. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 607. Přítomno 159, pro 108, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Býček: Jako poslední je hlasování o A7 - o nově vkládaném bodu 11. Stanovisko záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 608. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 608. Přítomno 160, pro 40, proti 78. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Býček: Tím je nehlasovatelný bod C1. Nyní budeme hlasovat o bodech A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10. Bod A6 - první část o nově vkládaném bodě 7 - to jsme hlasovali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pardon. Pane zpravodaji, požádám vás, abyste mluvil na mikrofon, protože pravděpodobně vás Sněmovna neslyší. Ještě jednou vás prosím, abyste zopakoval ten návrh, o němž budeme nyní hlasovat.

 

Poslanec Ladislav Býček: Budeme tedy hlasovat o bodech A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10. To je vše. Stanovisko kladné. (Ministr taktéž doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 609. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 609. Přítomno 160, pro 107, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Býček: Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy hospodářského výboru.

(Diskuse mezi poslancem Vlčkem a zpravodajem mimo mikrofon o tom, o čem bylo hlasováno a o čem ještě ne.)

Ještě k usnesení hospodářského výboru bychom měli hlasovat o A7, bodu 12. Stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pana ministra poprosím o stanovisko k bodu A7. (Ministr doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 610. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 610. Přítomno 161, pro 97, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Býček: Nyní budeme hlasovat o bodech B1, B2, B3 pana poslance Kaly. Stanovisko zpravodaje záporné. (Ministr má sice také stanovisko záporné, ale protože si myslí, že pan poslanec Kala má docela rozumné nápady, zůstává v neutrálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 611. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 611. Přítomno 161, pro 85, proti 39. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Býček: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vás ještě požádám o chvilku trpělivosti, protože proběhne kontrola posledního hlasování. Je nějaká námitka proti hlasování? Není námitka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP