(15.00 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Tím se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh E1, E2 a A1 § 7. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D4. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 597. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 597, přítomno 158, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Tím se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh E3. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 bez číslovky 7. Nedoporučuji. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 598. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 598, přítomno 158, pro 4, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní budeme hlasovat o usnesení hospodářského výboru pod písmenem A bez A7, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 599. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 599, přítomno 158, pro 132, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní bychom se věnovali pozměňovacím návrhům, které nesouvisejí s původním vládním návrhem, takže jde o A7, což je novela autorského zákona. Jak jsem říkal, byla už schválena ráno při novele autorského zákona, takže u tohoto zákona nedoporučuji přijmout.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, že je to už schváleno, je třeba hlasovat ne.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 600. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 600, přítomno 160, pro 7, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Nyní je tu poslední pozměňovací návrh - C1. Podle mého názoru je nehlasovatelný. Paní předkladatelka na mě kýve hlavou, je to tak. Tím pádem jsme prošli všechny pozměňovací návrhy.

Pokud nejsou námitky, mohli bychom hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takovou námitku nevidím, takže můžeme hlasovat o návrhu usnesení, který vám nyní přednesu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), podle sněmovního tisku 1110, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

(Ministr i zpravodaj doporučují.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 601. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 601 skončilo. Přítomno 160 poslanců, pro 108, proti 36. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády i panu zpravodaji. Končím tím projednávání bodu číslo 142.

 

Třetím pevně zařazeným bodem na dnešní odpoledne je

 

146.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1131/ - třetí čtení

 

Vidím, že u stolku zpravodajů místo pana ministra Milana Urbana zůstává místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Prosím pouze, aby k tomuto stolku zasedl také zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ladislav Býček. Sněmovní tisk 1131/2, který jsme všichni obdrželi, obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Slovo má místopředseda vlády Zdeněk Škromach. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych jenom na úvod k tomuto návrhu říci, že většina pozměňovacích návrhů uplatněných v hospodářském výboru představuje zkvalitnění návrhu právní úpravy. Ačkoliv jdou nad rámec předloženého vládního návrhu, lze s nimi souhlasit, neboť mohou přispět k vyšší úrovni ochrany spotřebitelů. Pokud jde o jednotlivé další pozměňovací návrhy, tak se k nim pak vyjádřím při hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zeptám se na další přihlášku do rozpravy, která je otevřená. Žádnou takovou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Budeme nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zazněl ve druhém čtení. (Předsedající chvíli čeká.) Domnívám se, že už můžeme zahájit toto hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 602 a táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 602 skončilo. Z přítomných 161 pro 39, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám nejprve pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o jednání, že vedle toho, že byl ve druhém čtení předložen návrh na zamítnutí, byl také předložen návrh na doprovodné usnesení, to znamená, doporučuji variantu hlasování, že nejprve bychom hlasovali o usnesení hospodářského výboru, s tím, že zde doporučuji na základě požadavku předkladatele dvojí hlasování, samostatné hlasování o bodech A1, A6 druhá část o nově vkládaném bodě 8 a A7, dále bychom hlasovali o zbytku usnesení hospodářského výboru, to znamená body A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, bod A6 první část o nově vkládaném bodu A7, bod A7 o nově vkládaném bodu 10 a 12. Za třetí bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Kaly B1, B2, B3, pak zůstává ještě hlasování o bodu C1, a to pouze v případě, že pokud v samostatném hlasování nebude schválen bod A7 11, pak bychom hlasovali o zákonu jako celku a poté bychom hlasovali o doprovodném usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní se ptám, zda má někdo námitku proti této proceduře. O slovo se hlásí pan kolega Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, já nemám námitku. Já bych jenom chtěl pana zpravodaje požádat o to, aby bylo hlasováno usnesení hospodářského výboru v bodě A6 o bodu 7 a 8 zvlášť a usnesení hospodářského výboru v bodě A7 o bodu 10, 11 a 12 zvlášť.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP