(16.50 hodin)

Poslanec Miroslav Opálka: V tomto případě čtvrté hlasování, jak bylo navrženo, E5, E7 a E9, pokládám za nehlasovatelné.

Přikročíme k dalšímu hlasování, a to je usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví - písmeno A. Stanovisko kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1479 z přítomných 89 bylo pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Tím jsme se, pane předsedo, vypořádali s pozměňovacími návrhy. Navrhuji hlasovat o usnesení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsme hotovi, můžeme hlasovat o celém návrhu zákona. Je tu znovu požadavek na odhlášení. Takže vás odhlašuji, žádám, abyste se všichni přihlásili.

Přečtu návrh usnesení, který zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o nemocenském pojištění, podle sněmovního tisku 1005, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1480 z přítomných 87 bylo pro 69, proti 17. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Můžeme ukončit projednávání bodu 160.

 

Zbývá nám bod

 

161.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
/sněmovní tisk 1006/ - třetí čtení

 

Znovu ministr Škromach a pan poslanec Opálka. Pozměňovací návrhy máte v tisku 1006/3.

Otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, v tom případě můžeme rozpravu ukončit.

Znovu žádám pana zpravodaje, aby nám sdělil, jak budeme postupovat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Rovněž navrhuji pět hlasování. První hlasování je o pozměňovacích návrzích pod bodem C kolegy Františka Koníčka jako celek, to znamená C1 až C4. V případě schválení je nehlasovatelný bod B7, který vypouští C4. Druhé hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem A, tj. usnesení ústavněprávního výboru jako celek, to znamená A1 a A2. Tento pozměňovací návrh je totožný s návrhy B33 a B35. Třetí hlasování o pozměňovacích návrzích pod bodem B, usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Na přání kolegyně Páralové rozděluji na dvě hlasování, to znamená, že vyjma bodů B33 a B35, které jsou totožné s body v předchozím hlasování a budou buďto schváleny, nebo již nehlasovatelné. V případě schválení bodu C4 bude vypuštěn bod B7 a hlasovali bychom ve třetím hlasování o bodech B9 až 15, 28, 19, 21, 26/6 a 27. Čtvrté hlasování navrhuji o zbylých bodech pod písmenem B1 až 6, 8, 16, 17, 20, 22 až 26/5, 28 až 38. V případě, že nebude schválen bod C4, pak rovněž o bodu B7. Páté hlasování o pozměňovacím návrhu pod bodem D kolegy Říhy.

Tolik k návrhu procedury.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli někdo proti tomuto návrhu má nějaké námitky. Pokud ne, přece jen bych doporučil odhlasovat tento návrh procedury.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout postup, jak ho navrhl pan poslanec Opálka coby zpravodaj, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1481 z přítomných 92 bylo pro 84, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Můžeme postupovat, jak jste navrhl.

 

Poslanec Miroslav Opálka: První hlasování o pozměňovacím návrhu pod bodem C kolegy Františka Koníčka - C1 až C4. Stanovisko kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1482 z přítomných 91 bylo pro 69, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Druhé hlasování o pozměňovacím návrhu pod bodem A - usnesení ústavněprávního výboru jako celek, to znamená A1 až A2. Stanovisko kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1483 z přítomných 90 bylo pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Třetí hlasování je část usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pod písmenem B, a to 9 až 15, 18, 19, 21, 26/6 a 27. Stanovisko kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1484 z přítomných 91 bylo pro 62, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Předposlední hlasování o pozměňovacích návrzích je další část usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, to znamená zbytek bodu B bez B7, to znamená čísla 1 až 6, 8, 16, 17, 20, 22 až 26/5, 28 až 38. Stanovisko kladné. (Ministr doporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1485 z přítomných 90 bylo pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Poslední hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem D kolegy Říhy. Vzhledem k tomu, že se netýká tohoto zákona, není jasné stanovisko Ministerstva vnitra. Stanovisko záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1486 z přítomných 91 bylo pro 27, proti 51. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP