(16.40 hodin)

Poslanec Petr Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já cítím, že vám způsobím nesmírnou radost svým hodinovým projevem o populační politice…(Výkřiky: Ne!) Ne? Tak nebude hodinový, bude tak pětiminutový.

V pátek minulý týden v rámci projednávání zákona o životním minimu byl prohlasován pozměňovací návrh, který velmi radikálně zvýšil rodičovský příspěvek. Přiznám se, že mě překvapilo, kteří poslanci pro něj hlasovali, nicméně stalo se. Já si myslím, že tento pozměňovací návrh by nebyl špatný, kdyby v Poslanecké sněmovně v té době již neležel náš lepší pozměňovací návrh, který se netýkal rodičovských příspěvků, ale týkal se prodloužení, když to řeknu pracovně, mateřské dovolené. Vysvětlím stručně proč.

Návrh na zvýšení rodičovského příspěvku podle mého názoru, pokud zvýší porodnost, zvýší ji spíše v těch sociálních vrstvách, kde se domnívám, že v současné době není nejnižší, neboť při průměrné plodnosti 1,2 na ženu v naší republice je u vysokoškolaček plodnost 0,7, pokud se to tak dá říci, čili v té sociální skupině, na kterou myslím, že tento zákon, pokud bude schválen Senátem, dopadne, se porodnost pohybuje na poměrně uspokojivé hranici.

Já bych nejraději ponechal náš návrh k hlasování, ponechal bych ho v tu chvíli, kdybych se skutečně mohl spolehnout na to, že máme tzv. pravicový Senát nebo rozumný Senát, u kterého bych předpokládal, že tuto rovnostářskou dávku z tohoto návrhu zákona vyřadí. Já tomu však příliš nevěřím, neboť přestože jsme počítali, že i kdyby náš návrh dnes ve Sněmovně byl úspěšně prohlasován, nároky na státní rozpočet by nebyly už tak výrazně vyšší při tomto rodičovském příspěvku, který byl schválen, tak si tím nejsme jisti, a proto jako nikoli Ježíšek, ale zodpovědní politici tento návrh stáhneme.

Proto stahuji svůj pozměňovací návrh pod písmenem B. Přeji vám hezké svátky, pokud možno nekonzumní, a vše nejlepší v novém roce. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Janečka.

 

Poslanec Josef Janeček: Jen jsem chtěl, že kdyby se ten návrh hlasoval, měl by spoustu problémů, ale děkuji, děkuji za stažení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže stažení. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo. Nevadí, rozpravu ukončíme. Poprosím zpravodaje.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, slibuji, že těch 1500 hlasování nedosáhneme. Navrhuji tedy proceduru, která má pět hlasování o pozměňovacích návrzích.

Takže k tisku 1005/3 navrhuji první hlasování o stažení pozměňovacího návrhu kolegy Kotta. To je pod písmenem B. Druhé hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C kolegy Holáně. Třetí hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem D kolegyně Fischerové jako celek, to znamená D1 až D8. Tento pozměňovací návrh je totožný s částí návrhu E1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11. V případě jeho schválení je nehlasovatelný bod A5, který se překrývá s bodem D3. Čtvrté hlasování navrhuji v případě, že projde hlasování bodu D - hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem E, resp. zbývajících bodů E5, 7 a 9 kolegy Kochana jako celek. V případě, že neprojdou body D1 až D8, pokládám body E5, 7 a 9 za nehlasovatelné. Páté hlasování navrhuji o pozměňovacích návrzích pod písmenem A usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví jako celek, to znamená A1 až A51. V případě schválení bodu D3 vyjma bodu A5. A to je v podstatě vše. Pak bychom hlasovali o usnesení jako celku.

Tolik k proceduře.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, jsou nějaké námitky proti té proceduře? Nejsou, takže nechám hlasovat, pokud nejsou námitky. Budeme hlasovat o proceduře, kterou navrhl pan poslanec Opálka.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto proceduru v té podobě, jak byla navržena, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1475, přítomno 95, pro hlasovalo 78, proti žádný. Procedura byla přijata.

 

Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Myslím, že se do nich můžeme pustit. Prosím, jedeme.

 

Poslanec Miroslav Opálka: První hlasování je o stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem B kolegy Kotta.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pardon, mám tady ještě návrh vás odhlásit, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili. Teď jsem zaregistroval návrh na odhlášení.

Ještě jednou, je tady návrh pana poslance Kotta.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Stanovisko - vřele doporučuji, neboť výdaje podle tohoto návrhu zákona by byly vyšší než samotné výdaje na nemocenské pojištění. (Ministr: Doporučuji.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě jednou, aby se všichni přihlásili. Takže teď hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1476, přítomno 83, pro hlasovalo 81, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Co dál?

 

Poslanec Miroslav Opálka: Druhé hlasování - o pozměňovacím návrhu pod písmenem C kolegy Holáně. Stanovisko negativní. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1477. Přítomno je 85, pro hlasovalo 12, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Třetí hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem D kolegyně Fischerové. Stanovisko negativní. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1478. Přítomno 87, pro hlasovalo 6, proti 53. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP