(16.30 hodin)

Poslankyně Soňa Marková: F15 bod 2. Stanovisko záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vzhledem k tomu, že navrhovatel se snaží ovlivňovat soudy, také negativní stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1463 a ptám se, kdo je pro. Kro je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1463 z přítomných 96 pro 15, proti 64. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslankyně Soňa Marková: F15 bod 3. Stanovisko neutrální. (Ministr stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1464. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1464 z přítomných 96 pro 20, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pod písmenem F a můžeme přikročit k pozměňovacím návrhům pod písmenem H pana poslance Kochana.

Nejprve o bodu H1 bod 1. Stanovisko je záporné. (Ministr zásadně nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1465. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1465 z přítomných 96 pro 14, proti 66. Návrh nebyl přijat. (Na světelné tabuli uveden údaj 15 hlasů pro.)

 

Poslankyně Soňa Marková: H2 bod 1. Stanovisko záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1466 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1466 z přítomných 96 pro 17, proti 67. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslankyně Soňa Marková: H2 bod 2. Stanovisko záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1467 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1467 z přítomných 96 pro 18, proti 67. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslankyně Soňa Marková: H2 bod 3 až 11. Stanovisko záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1468. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1468 z přítomných 96 pro 16, proti 66. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslankyně Soňa Marková: Návrh pod písmenem H3 bod 1. Stanovisko záporné. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1469. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1469 z přítomných 96 pro 16, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: H3 bod 2. Stanovisko neutrální. (Ministr stanovisko neutrální až nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1470. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1470 z přítomných 96 pro 15, proti 36. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslankyně Soňa Marková: H3 bod 3. Stanovisko záporné. (Ministr zásadně nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1471 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1471 z přítomných 96 pro 16, proti 69. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslankyně Soňa Marková: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy pod písmenem H a můžeme přikročit k návrhům pod písmenem I paní poslankyně Fischerové.

Nejprve pod písmenem I1. Stanovisko je záporné. (Ministr: Ač mě to mrzí, zásadní nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1472 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1472 z přítomných 96 pro 21, proti 61. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslankyně Soňa Marková: Návrh pod písmenem I2 není hlasovatelný, takže tím máme schváleny podle mého názoru všechny pozměňovací návrhy. Vypořádali jsme se tedy se všemi pozměňovacími návrhy a měli bychom nyní hlasovat o opravách ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tedy o legislativně technických chybách..

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se jednotlivých navrhovatelů pozměňovacích návrhů - všichni jsou přesvědčeni, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích? Nikdo nic nenamítá.

 

Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 1473 o legislativně technických úpravách. Zahájil jsem toto hlasování a ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1473 z přítomných 96 pro 89, proti nikdo. Pozměňovací návrhy byly přijaty.

 

A protože jsme hlasovali o všech návrzích, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 995, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1474 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 1474 z přítomných 195 pro 73, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod č. 159. (Potlesk.) Předávám řízení panu předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, máme tedy dva poslední body, bod 160 a 161, to je vládní návrh zákona o nemocenském pojištění a související zákony.

 

160.
Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění
/sněmovní tisk 1005/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Škromacha a zpravodaje výboru pro sociální politiku Miroslava Opálku, aby se ujali své funkce. Pozměňovací návrhy máte v tisku 1005/3.

Otevírám rozpravu. Prosím, pan poslanec Kott se hlásí jako první do rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP