(17.00 hodin)

Poslanec Miroslav Opálka: Pane předsedo, tím jsme se vyrovnali s procedurou k tisku 1006/3 a zbývá nám poslední hlasování o usnesení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě tady vidím návrh na odhlášení. Odhlašuji vás ještě jednou a prosím, přihlaste se znovu. Budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, podle sněmovního tisku 1006, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 1487, přítomno 90 poslanců, pro hlasovalo 69, proti 20. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

To byl poslední zákon, který jsme měli na programu schůze, jak jsme si to schválili. Děkuji předkladatelům.

 

Dovolte mi, kolegové, pokud jste posílali nějaké dopisy Ježíškovi, vám popřát, aby se vám vaše přání splnila. Také bych vám chtěl popřát, abyste si užili toho dnešního nejkratšího dne v roce. Přeji vám klidné Vánoce.

Ještě bych chtěl jednou zmínit své tušení, že je možné, že se sejdeme 17. ledna. Přeji krásné Vánoce.

 

(Schůze skončila v 17.02 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP