Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud máte pocit, pane zpravodaji, že ani vaše individuální jednání s panem kolegou Býčkem by nevedlo ke společnému závěru, pak nezbývá než nechat hlasovat o návrhu procedury a dát možnost panu kolegovi Býčkovi, aby se v hlasování vyjádřil k vámi navržené proceduře. Dohodnete se, kolegové? Dohodnete. Mám vám dát pět minut na dohodu k proceduře? Nedohodnete.

 

Dobře, nechám tedy hlasovat o proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 112. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti navržené proceduře?

Ze 190 přítomných pro návrh 178, proti 2. Návrh procedury byl schválen.

 

Prosím pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy k hlasování a před hlasováním se k nim on i pan místopředseda vlády vyjádřil. Prosím o první návrh.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Dámy a pánové, nyní tedy přikročíme k hlasování podle schválené procedury. První bychom měli schvalovat legislativně technické opravy, které zde byly načteny. Předpokládám, že je nemusím opakovat. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 113. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 195 pro návrh 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Následovat bude hlasování o pozměňovacím návrhu B1 varianta I. Stanovisko nesouhlasné. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 114. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 195 pro návrh 86, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 varianta II. Nesouhlasné stanovisko. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 115. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 194 pro návrh 86, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Následovat bude hlasování o usnesení hospodářského výboru jako celku. Je pod písmenem A. Stanovisko kladné. (Ministr rovněž kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 116. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 194 přítomných pro návrh 133, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Další hlasování je hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B1, který se týká zákona o elektronických komunikacích, a hlasovali bychom tento komplexní pozměňovací návrh jako celek. Stanovisko negativní. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 117. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 193 pro návrh 97, proti 47. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Zřejmě proběhne kontrola hlasování. (Několik poslanců kontroluje výsledky hlasování.) Slovo uděluji panu kolegovi Dolejšovi.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Vážení, také jedna premiéra. Nepodařilo se mi vyvolat na záznamu z hlasování ten efekt, který jsem sledoval. Jsem pro, a ukázalo se proti. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, v životě je vždycky něco poprvé. Zazněla námitka.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Ze 194 přítomných pro návrh 163, proti 1. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme opakovat hlasování, ovšem až poté, co se znovu přihlásíte, neboť jsem vás na žádost z pléna odhlásil. Prosím pana zpravodaje, aby ještě jednou zopakoval pozměňovací návrh, o kterém budeme rozhodovat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Budeme opakovaně hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 týkajícím se elektronických komunikací jako o celku. Stanovisko negativní. (Ministr - souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 119. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 189 pro návrh 92, proti 51. Tentokrát návrh nebyl přijat.

 

(Poslanci opět kontrolují výsledky hlasování.) Ptám se na výsledek kontroly. Poslanec hříšník.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se moc omlouvám, ale já jsem hlasoval pro, ale na sjetině mám křížek, takže zpochybňuji hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP