Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych zpravodaji vyjít vstříc, ale argument, že je tady ve Sněmovně projednáván zákon o elektronických komunikacích, si myslím, že je trošku zavádějící, protože mám obavu, že tento návrh zákona bude velice sporný a hrozí, že nebude ve Sněmovně přijat. Takže proto, aby legislativně technické změny, které jsou potřebné pro fungování zákona o elektronických komunikacích, vešly v platnost co nejdříve, a nemění žádnou dikci zákona, tak se přimlouvám za to, aby Sněmovna tento návrh schválila.

Co se týče legislativní čistoty, o které pan kolega zpravodaj hovořil. To je trošku úsměvné vzhledem k tomu, že ve Sněmovně máme v prvním čtení návrh ODS o investičních pobídkách, kde ODS zároveň dává zásadní novelu zákona o daních z příjmů, kde snižuje daně z 24 % pro právnické osoby na 15 %.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Plachý. Nejdříve pan poslanec Plachý, poté pan poslanec Pleva. Tak s faktickou poznámkou pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, pan poslanec Kořistka je zde již hodně dlouho, aby věděl, jaký je rozdíl mezi návrhem zákona, který samozřejmě běžně obsahuje, a nejen tento návrh, který on jmenoval, ať se podívá na 99 % zákonů, obsahují i změny jiných zákonů, a něco jiného je měnit zákon přidanou novelou ve druhém čtení. Takhle rozsáhlá změna, která neprošla projednáním ve výboru a je přidána do druhého čtení, je skutečně legislativní, a dámy prominou, zvěrstvo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě udivuje velmi nízká důvěra pana poslance Kořistky ve vládní stojedničkovou koalici. Chtěl bych vás upozornit, že zákon o elektronických komunikacích, respektive jeho novela, je vládní novela. Vláda by tady měla mít 101 mandátů. Pokud je bude mít, pak samozřejmě nehrozí nejmenší nebezpečí, že vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích neprojde. Jak se ukazuje, ještě dříve než tato vláda získala podporu, již nyní někteří její poslanci pochybují o stojedničce. Je to krásné, úsměvné. Děkuji za tento přístup.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moje otázka je zjevná. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Rozpravu končím. Chci se zeptat, zda pan místopředseda Jahn hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Radši ne. Nyní má slovo pan zpravodaj, buď závěrečné slovo, nebo závěrečné slovo a poté procedura.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že závěrečná slova zazněla v rozpravě. Proto přikročím rovnou k proceduře našeho hlasování.

Myslím si, že ji mohu označit za relativně velmi jednoduchou. Protože zde byly vzneseny dvě legislativně technické opravy, nejprve bychom nechali hlasovat o těchto legislativně technických opravách. Následně bych nechal hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B1 pana poslance Kořistky, a to nejdříve o variantě 1. Pokud neprojde, pak bych nechal hlasovat o variantě 2. Následovalo by hlasování o usnesení hospodářského výboru samozřejmě ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů pana poslance Kořistky. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B I, který se týká zákona o elektronických komunikacích. Dovolím si navrhnout, že bychom hlasovali o tomto jako o celku. Zbývají páni poslanci Ivo Vykydal, Miloslav Kala, Ludvík Hovorka. Jejich pozměňovací návrhy bychom hlasovali postupně, tak jak byly podány. Tím bychom se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a mohli bychom přikročit k hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Je námitka proti tomuto postupu? Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Býček: Chtěl bych doporučit zpravodaji, abychom rozdělili hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru tak, že bychom hlasovali jako jeden blok body A1 až A5 a pak zbytek hospodářského výboru. To je všechno.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Já se obávám, že to bude velmi obtížné, protože pan poslanec Kořistka nechává de facto hlasovat samostatně o bodu 2 a 5. Když to neprojde, tak potom o bodu 5 zvlášť samostatně. Čili bych poprosil pana poslance Býčka, jestli mu to takto bude vyhovovat, zda souhlasí. (Námitky ze sálu.)

Já to neumím zkombinovat, to prostě zkombinovat podle mého názoru nejde. Proto žádám, vážený pane předsedající, o hlasování o návrhu procedury tak, jak jsem ji navrhl já.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP