(12.20 hodin)

Poslanec Jan Vidím: B4. Zpravodaj doporučuje. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 111. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 111 z přítomných 191 pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: B5. Stanovisko zpravodaje je neutrální. (Ministr: Spíše doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, neutrální a spíše doporučující.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 112. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 191 pro 140, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní přistoupíme k hlasování o pozměňujícím návrhu pod pořadovým číslem C1. Zpravodaj doporučuje. (Ministr: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, souhlasná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 113 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 191 pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o C2. Zpravodaj doporučuje. (Ministr: Také doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, souhlasná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 114 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 114 z přítomných 191 pro 183, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o D1. Zpravodaj doporučuje. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozdílná stanoviska.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 115. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 115 z přítomných 191 pro 91, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: A konečně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E2. Zpravodaj doporučuje. (Ministr: Rovněž doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116. Souhlasná stanoviska. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 191 pro 189, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, myslím si, že jsme vyčerpali všechny pozměňující návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, já také mám všechny pozměňovací návrhy. Má někdo výhrady proti tomuto konstatování? Nikdo. Přistoupíme tedy k hlasování k celému návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), podle sněmovního tisku 682, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 117 z přítomných 192 pro 149, proti 40. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 86.

 

Přihlásil se pan ministr zahraničí Cyril Svoboda ještě před otevřením bodu 87. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Pane předsedající, jenom pro záznam - v hlasování 103 jsem hlasoval pro, a na sjetině nemám zmáčknuto ANO, jenom to chci říct pro záznam. Nezpochybňuji hlasování. Jen sděluji, že jsem v hlasování 103 hlasoval pro.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili je to stanovisko pro stenozáznam. Děkuji panu ministrovi zahraničí.

 

Otevírám bod číslo 87. Bod číslo 87 je

 

87.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
/sněmovní tisk 683/ - třetí čtení

 

Pan ministr i pan zpravodaj jsou již u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Otevírám tedy rozpravu ve třetím čtení, i když nevím, k čemu bychom se v takové rozpravě vyjádřili, leda obecně k zákonu. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy ve třetím čtení, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k hlasování o návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), podle sněmovního tisku 683."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 118 z přítomných 192 pro 150, proti 39. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím bod 87. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Budeme se zabývat bodem 88. Tím je

 

88.
Vládní návrh zákona o zrušení civilní služby
a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 684/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Jitka Vojtilová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 684/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím. Ptám se pana místopředsedy vlády nebo paní zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečná slova. Také tomu tak není.

Přistoupíme k hlasování. Prosím zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, procedura hlasování bude velmi jednoduchá, protože byl předložen pouze jeden pozměňovací návrh, a to na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, o kterém budeme hlasovat jako o prvním. Následně budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo pochybnost o proceduře hlasování? (Nemá.) Beru ji jako schválenou a prosím, budeme hlasovat o jediném pozměňovacím návrhu, a to v hlasování číslo 119. Žádám pana místopředsedu vlády a paní zpravodajku o sdělení stanoviska. (Zpravodajka souhlasí, navrhovatel spíše souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jeden úplný souhlas, jeden rezervovaný.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119 a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 119 z přítomných 191 pro 153, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 684, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP