(14.22 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nevidím žádné námitky, proto prosím pana zpravodaje, aby uvedl druhý návrh.

 

Poslanec Jan Zahradil: Druhé usnesení - nebo druhý návrh je návrh pana poslance Viléma Holáně: "Poslanecká sněmovna odsuzuje stěžování si na postoj vlády České republiky u velvyslanců třetích zemí, jak to učinila svým dopisem ODS."

Pan poslanec Holáň zřejmě trvá na tom, aby se hlasovalo o tomto usnesení.

Stanovisko zpravodaje je silně nedoporučující k takovémuto bezprecedentnímu návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 39. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování z pořadovým číslem 39. Z přítomných 169 pro se vyslovilo 82, proti 46. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

Ještě toto hlasování bude podrobeno kontrole, prosím proto o chvilku trpělivosti.

Pan poslanec Radko Martínek žádá o slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní místopředsedkyně, nevím, jakým způsobem se mohlo něco takového stát, ale hlasoval jsem samozřejmě pro, a mám tam x, takže si dovolím vás všechny zdržet a zpochybnit hlasování a poprosit o nové hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Byla vznesena námitka proti hlasování a o této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 40, které jsem zahájila. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 40. Z přítomných 169 pro 108, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Vilém Holáň. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 41, které zahajuji. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41. Přítomno 169, pro 84, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Myslím, že se opět schyluje ke kontrole hlasování, proto musíme vyčkat, zda nebude vznesena nějaká námitka.

Je zde nějaká námitka proti hlasování, které proběhlo? Nevidím takovou, proto můžeme pokračovat. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh třetího usnesení.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji. Třetí návrh usnesení je návrh poslance Vlastimila Tlustého: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby při jednání na Mezivládní konferenci EU o evropské ústavě nepřipustila snížení stávající míry nezávislosti České republiky v rámci EU."

Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 42. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 170 pro 81, proti 57. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme pokročit k dalšímu návrhu.

 

Poslanec Jan Zahradil: Poslední je návrh poslance Pavla Svobody: Poslanecká sněmovna potvrzuje pro jednání Evropské rady ve dnech 17. a 18. června v Bruselu mandát vlády k návrhu ústavní smlouvy pro EU, který schválila na své 21. schůzi dne 7. října 2003."

Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 43. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 43. Z přítomných 169 pro 88, proti 76. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji. Tím jsem, myslím, skončil. (Smích v sále, potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já se zeptám Poslanecké sněmovny, zda v tomto případě - ze čtyř přijatých jedno přijaté usnesení - chce hlasovat sněmovna o návrhu usnesení jako o celku. Osobně se domnívám, že to není potřeba, ale pro případné pochybnosti se táži, zda někdo takové hlasování požaduje. Nevidím takový návrh, proto končím projednávání tohoto bodu a konstatuji, že Poslanecká sněmovna přijala usnesení dle návrhu pana poslance Pavla Svobody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP