(14.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pokročíme k dalšímu bodu, kterým je bod č. 15. Tak jak jsem avizovala, jsou před námi dva přednostně zařazené body a poté se budeme věnovat zákonům ve druhém čtení.

 

Prvním z přednostně zařazených bodů je bod

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr kultury Pavel Dostál a poprosím pana ministra, aby se ujal slova. Prosím o klid v jednací síni.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové. Jak jistě všichni víte, zákon, který přichází do druhého čtení, tedy vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se projednává v této sněmovně již něco málo přes jeden rok. Zákon se dostával do sněmovny a zase zpět do výborů, aby zase pak přišel do sněmovny a zase se vracel do výborů. To proto, že nebyla nalezena společná vůle pro znění tohoto zákona. Pak došlo při posledním jednání k podstatnému zlomu v přístupu obou stran, tedy jak ze strany mé jako zástupce navrhovatele, tak ze strany těch, kteří byli odpůrci vládního znění. Byl dohodnut kompromis. Tento kompromis byl zpracován ve znění pozměňovacího návrhu k této novele ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento pozměňovací návrh Ministerstvo kultury akceptovalo a souhlasilo s tím, aby tento pozměňovací návrh ve druhém čtení byl předložen Poslanecké sněmovně.

Jsem rád, že k tomuto historickému kompromisu došlo, protože zákon kromě sporných bodů, o které jsme se přeli, obsahuje ještě mnohá ustanovení, např. v oblasti účetnictví, která Česká televize velice, velice moc pro svou existenci potřebuje.

Jinými slovy, já předpokládám, že ve sněmovně již nedojde k zamítnutí tohoto zákona a že tento zákon postoupí do třetího čtení, za což vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zákon jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení výboru a stálé komise byla rozdána jako sněmovní tisky 275/1 a 275/2, 3, 4 a 5.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru a stálé komise pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nebudu vás unavovat čtením těchto usnesení, protože jistě všichni umíte číst, když jste se dostali do Poslanecké sněmovny. A jenom bych rád potvrdil onen památný kompromis, který jsme uzavřeli s Ministerstvem kultury a jmenovitě s panem ministrem Dostálem. A myslím, že teď je předložena podoba, se kterou souhlasí všichni. A musím potvrdit, že teď je v zákonu spousta věcí, které skutečně vylepšují zákon o České televizi a pomáhají také zprůhlednění ekonomického prostředí.

Na závěr bych chtěl jen dodat, že doufám, že tento kompromis nám vydrží až do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Oznamuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. O slovo se hlásí pan poslanec Jaromír Talíř. Prosím, má slovo. Druhou přihlášku jsem registrovala od pana poslance Karla Sehoře.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chci potvrdit, že jsme se ve výboru dohodli na znění pozměňovacího návrhu, který je vám rozdán jako příslušný tisk. Chci jenom v obecné rozpravě upozornit, že přece jenom ještě od doby, kdy jsme projednávali tuto novelu v našem výboru, jsem byl kontaktován dalšími zainteresovanými lidmi či institucemi, kteří kolem tohoto zákona projevili svůj zájem. Týká se to § 3 stávajícího zákona o České televizi a bodu č. 1 novely zákona, tak jak nám ho vláda předložila, a sice definice toho, kolika programy Česká televize vysílá, a povinnosti, která stanoví pro Českou televizi vysílat dva celoplošné programy analogovým způsobem až do vypnutí analogového vysílání.

Vím, že k tomu zřejmě budou vystupovat i další a budou k tomu dávat pozměňovací návrhy. Avizuji také svůj pozměňovací návrh, který směřuje k tomu, aby povinnost analogově vysílat dva celoplošné programy pro Českou televizi byla zmírněna pouze na jeden program. Vím, že to je možná věc, která vyvolá debatu, nicméně to, že stanovíme České televizi povinnost vysílat analogově oba celoplošné programy až do vypnutí analogového vysílání, má několik negativních aspektů. Ten první je, že budou blokovány kmitočty, které by jinak mohly být využity právě pro digitální vysílání. Jednak to znamená pro Českou televizi de facto extenzi nebo zvyšování nákladů na vysílání po neúměrně dlouhou dobu, neboť bude jistě vysílat minimálně dva, možná více programů digitálním způsobem, a přitom by ještě byla povinna vysílat dva programy analogově. Proto předložím zmiňovaný pozměňovací návrh, abychom tuto povinnost vztáhli pouze na jeden kanál.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy má slovo pan poslanec Karel Sehoř, zatím jako poslední přihlášený do obecné rozpravy.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi také upozornit na jednu věc. Myslím si, že vychází z toho, že málo komunikuje Ministerstvo kultury s Ministerstvem informatiky. Domnívám se, že by měla postupovat ve věcech rozhlasového a televizního vysílání a ve věcech telekomunikací a vůbec informační společnosti společně. Z toho potom vyplývají některé náměty.

Chtěl bych upozornit na § 3 odst. 1 písm. a), který po dosaženém kompromisu, jak bylo zde uvedeno, zní tak, že navrhované znění poškodí Českou televizi, protože nebude moci vypnout vysílače v oblastech pokrytých digitálním vysíláním ve vhodném okamžiku ještě před celkovým ukončením analogového vysílání a ušetřit tak peníze.

Navrhované znění výrazně omezí digitalizaci, neboť nebudou k dispozici vysílací kmitočty po předčasně vypnutých analogových vysílačích, a nebude tak možno plným tempem rozšiřovat rozsah digitálních vysílacích sítí.

Chtěl bych na to upozornit pana ministra. Sám nevím, jestli mám podat nějaký pozměňovací návrh. Možná, že to ministerstvu nevadí. Ale myslím si, že to bude vadit všem uživatelům televize v České republice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se na případnou další přihlášku do obecné rozpravy. Nevidím takovou, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do této podrobné rozpravy mám dvě písemné přihlášky. Prví od paní poslankyně Táni Fischerové, druhou od pana poslance Zbyňka Novotného. Slovo má paní poslankyně Táňa Fischerová.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Na lavice jste dostali moje pozměňovací návrhy, takže je nebudu načítat, ale dovolte mi krátké zdůvodnění.

Většina návrhů, které spolu souvisejí, se týká tzv. trojnožky, tj. volby kandidátů Rady České televize ze tří zdrojů - Sněmovny, Senátu a prezidenta republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP