(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení této zprávy vyšetřovací komise, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 26, přítomno 176 poslanců, pro hlasovalo 160, proti žádný. Návrh paní poslankyně Šedivé byl přijat.

 

A nyní pan poslanec Vrbík. Ten navrhoval vyřadit bod 54 - příspěvek na nájemné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu 54, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 27, přítomno 178, pro hlasovalo 144, proti 2. Návrh na vyřazení byl přijat.

 

Další byl pan poslanec Josef Janeček. Ten navrhoval vyřadit body 28 a 112, to je tisk 415 - školský zákon. Takže je tu návrh vyřadit 2. a 3. čtení - body 28 a 112.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, z přítomných 178 pro hlasovalo 168, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec Vojtěch Filip. Navrhoval zařadit nový bod, jako první bod před bodem 114, pokud jsme tam už něco schválili, tak by to bylo ještě před tím schváleným bodem, to znamená, byl by to první bod v tom bloku zprávy a volby, a ten návrh je zařadit bod "odnětí licence na vývoz pasivního radiolokátoru Věra". Byla by to informace vlády nebo zpráva - odnětí licence na vývoz pasivního radiolokátoru Věra. To je tedy návrh pana poslance Filipa.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit tento nový bod jako první bod v bloku zpráv, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29. Přítomno 178, pro hlasovalo 36, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

A pak pan poslanec Karel Vymětal navrhoval vyřadit body 128, 129 - zprávy. Tyto dva body - 128 a 129 z bloku zpráv vyřadit.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vyřadit tyto dva body z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? To jsou zprávy - exportní banka a EGAP.

Hlasování pořadové číslo 30. Z přítomných 178 pro hlasovalo 129, proti 7. Takže návrh pana poslance Vymětala na vyřazení bodů 128 a 129 byl přijat.

 

To byl poslední návrh, který jsem si zaznamenal z rozpravy o pořadu schůze. Ptám se, jestli jsem nezapomněl náhodou na něco, o čem mělo být hlasováno. A pokud ne, tak budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze.

 

Hlasujeme o celém návrhu pořadu 33. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písmeně předložen a upraven těmi schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31, z přítomných 178 pro hlasovalo 106, proti 4. Takže pořad schůze byl schválen.

 

Hlásí se pan předseda volební komise, pan poslanec Hojda. Prosím, pane poslanče, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, s ohledem na to, že Poslanecká sněmovna schválila zařazení dvou nových bodů, a to je volba členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury a zpráva vyšetřovací komise Diag Human, vyhlašuji následující termíny:

Na podávání návrhů na člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, a to do zítřka do 18.00 hodin.

Co se týče vyšetřovací komise, vzhledem k tomu, že je předpoklad, že bude prodloužena její činnost, vyhlašuji prodloužení termínu na podávání návrhů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to rovněž do zítřka do 18.00 hodin, tak aby je mohla volební komise projednat nejpozději ve čtvrtek.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Myslím, že jsem ještě nesdělil, že místopředseda Ivan Langer má náhradní kartu číslo 26.

A nyní můžeme začít projednávat pořad tak, jak jsme si ho schválili, a prvním bodem toho schváleného pořadu je

 

1.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 477/ - druhé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP