(15.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek, kterého vítám. Prosím, pane náměstku, máte slovo.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás s návrhem hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

Podstatou našeho návrhu je do § 24 odst. 2 písm. a) příslušného zákona za slovo "usmrcením" vložit slova "a škodu na pozemních komunikacích včetně jejich součástí a příslušenství". Pokud tento náš návrh bude schválen, bude vlastníkům a správcům poškozených zařízení garantováno, že i v případě nezjištění vozidla a pachatele získají vynaložené prostředky na zdokumentování a odstranění škod vždy zpět. Tato navržená změna zákona tedy povede v konečném důsledku k pružnějšímu odstraňování škod, které je nyní z rozpočtových důvodů částečně omezeno, a tím dojde i ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Předložený návrh nemá dopady do státního rozpočtu. Naopak podle našeho názoru vytváří možnost pro příjmy veřejných rozpočtů, a to až ve výši sto milionů korun ročně, které by mohl čerpat jak stát a kraje pro dálnice a silnice, tak i obce a města pro místní komunikace. Dle našeho názoru předpokládaná částka oprávněných náhrad škod by s ohledem na výši zůstatku v rozpočtu garančního fondu neměla v žádném případě vést ke zvyšování pojistného z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Náš návrh předpokládá, že by účinnost zákona nastala dnem vyhlášení.

Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu našeho návrhu, neboť ve svém důsledku podpoří veřejné rozpočty a zlepší bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Děkuji za pozornost. (Ve sněmovně je neustálý ruch.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvod. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru. Usnesení máte jako tisk 477/2 a prosím pana poslance Vladimíra Doležala, aby se ujal slova jako zpravodaj příslušného výboru.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil se sněmovním tiskem 477/2, tj. usnesením ze 27. schůze, konané 14. dubna 2004, rozpočtového výboru, který se zabýval tímto sněmovním tiskem.

Po zpravodajské zprávě poslance Doležala a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů /zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla/, ve znění pozdějších předpisů, tisk 477, zamítla.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které písemné přihlášky nejsou. Kdo se tedy hlásí do rozpravy obecné ústně? (Nikdo se nehlásí.) Pokud se ovšem nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Hlasovat není o čem.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedo, já si myslím, že je hlasovat o čem - minimálně o usnesení rozpočtového výboru. Čili já bych formálně použil podrobnou rozpravu k tomu, abych zopakoval návrh rozpočtového výboru podle § 93 odst. 2, ve kterém rozpočtový výbor sněmovny navrhuje zamítnout předložený návrh zákona. Tento návrh předkládám i já.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Takže vy jste v rámci podrobné rozpravy připomenul návrh rozpočtového výboru - zamítnout. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli se někdo chce vyjádřit v závěrečném slovu - zpravodaj? Nebo předkladatel? (Nikdo se nechce vyjádřit.) V tom případě bych požádal zpravodaje, aby se vyjádřil k tomu, jak bychom se měli vypořádat - žádám zpravodaje pana poslance Doležala.

Tady byl návrh na zamítnutí, který je návrhem, který je uveden v usnesení rozpočtového výboru, a my o tomto návrhu na zamítnutí bychom měli hlasovat. Shodneme se na tom? Všechny vás odhlásím v této chvíli a požádám vás, abyste se znovu přihlásili. Žádám poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, ať se dostaví do jednací síně, protože v rozpravě byl připomenut návrh na zamítnutí, který je usnesením rozpočtového výboru k tomuto zákonu.

Prosím ještě jednou, aby se dostavili všichni poslanci, kteří mají v úmyslu hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zastupitelství hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168. Takže ještě jednou - hlasujeme o návrhu na zamítnutí, tak jak je obsažen v usnesení rozpočtového výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu na zamítnutí?

V hlasování pořadové číslo 32 přítomno 162 poslanců, pro hlasovalo 102, proti 24. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Končím v tuto chvíli projednávání návrhu tohoto zákona. Děkuji předkladateli.

 

Dalším bodem programu dnešního jednání je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 556/ - druhé čtení

 

Tento předložený návrh z pověření vlády by měl uvést místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. (Po krátké chvilce přichází do sněmovny.)

Říkám, že pan ministr Sobotka by měl uvést návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218, o rozpočtových pravidlech. Jedná se o sněmovní tisk 556 a my se nacházíme ve druhém čtení. Prosím pana ministra, aby se ujal slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, 26. března jsem zde uvedl návrh deváté novely rozpočtových pravidel. Nyní, poté kdy ho 14. dubna projednal rozpočtový výbor, ho mohu uvést do druhého čtení.

Rozpočtový výbor doporučil návrh zákona schválit. Přijal poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh, jehož schválením se nejen zdokonalí novela rozpočtových pravidel a novela zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, ale doplní se i novely dalších tří zákonů, a to zákona o konsolidační agentuře, zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona o finanční kontrole.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP