(Jednání pokračovalo v 15.15 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, je 15.15 hodin a žádám vás, abyste zaujali místa ve sněmovně. (Zvoní.) Prosím, abyste se posadili.

Využil jsem pauzy, kterou jsme měli teď mezi hlasováními, k tomu, abych nahlédl do podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny, a přečetl jsem si v nich, že v usnesení Poslanecké sněmovny ze 13. schůze 8. června 1999 jsme přijali takové pravidlo, že Poslanecká sněmovna podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 90 o jednacím řádu sněmovny stanoví, že vyhoví-li Poslanecká sněmovna námitce proti hlasování, musí se hlasování opakovat a přerušení jednání v okamžiku před opakováním hlasování vyhlášením přestávky na žádost klubu není možné. Tím sděluji, že jsem panu poslanci Kováčikovi na základě tohoto ustanovení vyhovět v jeho žádosti neměl. Jsem přesvědčen, že by se tady podobná praxe neměla opakovat.

Pan předseda Kováčik se hlásí o slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, i když vím, že toto usnesení existuje, v té chvíli, kdy jsem žádal o přestávku na poradu klubu, jsem si tuto skutečnost neuvědomil, a tudíž se i vám, pane předsedo, i vám, kolegyně a kolegové, omlouvám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. A nyní můžeme slušně pokračovat. Budeme pokračovat hlasováním. Je to návrh paní poslankyně Rusové.

Je tu žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili. Ještě zazvoním na naše kolegy. Prosím všechny poslance, protože vidím, že někteří další ještě přicházejí, kdo se chce účastnit hlasování, tak vás zvu do jednací síně.

 

Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Rusové vyřadit body 16 a 17 z návrhu pořadu této schůze. Termín, který řekla, byl do novelizace čl. 14 Listiny základních práv a svobod.

 

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodů 16 a 17 z pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Námitky ze sálu.)

Nejde hlasování. Někteří poslanci mi bohužel sdělují, že jim nejde hlasování. Pokud je to pravda, tak toto hlasování je neplatné. Učiníme tedy ještě jeden pokus.

 

Budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Rusové na vyřazení oněch dvou bodů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 178 pro hlasovalo 87, proti 83. Návrh na vyřazení nebyl přijat.

 

Prosím, ať proběhne rychle kontrola hlasování a můžeme pokračovat. (Krátká pauza na kontrolu výsledků hlasování.) Je to v pořádku, takže tento bod máme za sebou.

 

Další byla paní poslankyně Hana Šedivá. Paní poslankyně Šedivá navrhovala zařadit zprávu vyšetřovací komise Diag Human jako druhý bod ve středu příští týden po polední pauze. Je to jasné - vyšetřovací komise Diag Human příští týden, druhý bod ve středu odpoledne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP