(9.50 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A4 ústavně právního výboru - vkládají se slova "nebo zástupce navrhovatele". Je to technická úprava. Doporučuji. (Senátor doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dvě doporučení. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 455, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 455 skončilo. Přítomno 163, pro 107, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, to jsou pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro evropskou integraci, které nejsou v rozporu. Doporučuji tyto návrhy. (Senátor - neutrální stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 456. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 456: z přítomných 163 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále doporučuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C2 pana poslance Zaorálka, který je obsáhlý, významně zasahuje do senátního návrhu a zejména stanoví účinnost tak, aby vyhovovala nově zvoleným poslancům do Evropského parlamentu. Velmi doporučuji. (Senátor doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 457. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 457 přítomno 163, pro 84, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Tím se stal nehlasovatelný návrh ústavně právního výboru -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane zpravodaji, ale teď se hlásí ještě pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych se chtěl pana zpravodaje zeptat, jestli jsme v bodě A5 schválili účinnost článku 3 nějakým způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: A5 nebyl hlasován, pane poslanče. (Poslanec Vymětal: Pardon, beru zpět.) Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kdyby pan poslanec Vymětal vyčkal, tak bych právě sdělil, že schválením C2 se stal nehlasovatelným bod A5, to je účinnost, která je lépe obsažena v návrhu pana poslance Zaorálka.

Jelikož pozměňovací návrh pod D pana poslance Vávry byl vzat zpět a legislativně technické a jiné návrhy nebyly podány, domnívám se, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, a navrhuji hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Přednesu nyní návrh usnesení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Dámy a pánové, moc se omlouvám, zpochybňuji poslední hlasování, protože jsem hlasoval ne, a na sjetině mám pro.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan poslanec Šenfeld tedy vznáší námitku proti hlasování. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 458, které jsem zahájila. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

(Spontánní potlesk většiny poslanců v sále, pravděpodobně z důvodu příchodu ministra financí Bohuslava Sobotky a poslance Michala Krause.)

Hlasování pořadové číslo 458: z přítomných 162, pro 132, proti jeden. Námitka pana poslance Šenfelda byla přijata.

 

My tedy budeme opakovat hlasování. Číslo?

 

Poslanec Stanislav Křeček: Bude to hlasování o pozměňovacím návrhu C2.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňujícím návrhu C2. Stanoviska byla kladná - jak pana zpravodaje, tak pana navrhovatele.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 459 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 459: přítomno 166, pro 82, proti 29. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ještě probíhá kontrola tohoto hlasování. Je námitka proti proběhnuvšímu hlasování prosím? Není tomu tak. (Hlasy: Je.) Pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní předsedající, nevím, jak se to stalo, ale náš kontrolor mě upozornil, že tam mám křížek, přestože jsem hlasoval ano, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zpochybňujete hlasování 459. O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 460. Kdo je pro tuto námitku? Kdo je proti?

Přítomno 166, pro 116, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Zopakujeme tedy hlasování o návrhu pod písmenem C2. Budeme opět rozhodovat, tentokrát v hlasování pořadové číslo 461. Zahájila jsem je a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Skončilo 461. hlasování. Přítomno 166, pro 85, proti 29. Tento návrh byl přijat.

 

Opět vidím, že bude výsledek tohoto hlasování podroben kontrole. Je nějaká námitka? Není. Proběhla všechna hlasování, o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno. Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb., podle sněmovního tisku 387, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP