(9.40 hodin)
(pokračuje Stodůlka)

V přednesené podobě by krom toho pozměňovací návrh nejen ponechal nezměněné odkazy na zrušená ustanovení, ale také vytvořil otazník nad smyslem zkráceného jednání nebo lhůtou pro svolání schůze Senátu, kterážto ustanovení parlamentní výhradě korespondovala.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane senátore. Nyní se o slovo hlásí předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pokusil bych se trochu zjednodušit naše hlasování ve třetím čtení a navrhuji zpětvzetí mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písmenem C, bod I. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, žádám Poslaneckou sněmovnu o stažení mého pozměňovacího návrhu pod písmenem D. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je zde nějaký další poslanec či paní poslankyně, která chce vystoupit ještě v rozpravě k tomuto tisku? Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím.

Nejprve ale se domnívám, že by měla Poslanecká sněmovna hlasovat o zpětvzetí návrhu, ale já ještě předtím, než se pustíme do hlasování, přivolám do jednací síně kolegy, kteří jsou v tuto chvíli mimo.

Doufám, že už opravdu jsme v kompletní sestavě a můžeme přikročit k hlasování. Prosím, abyste mi věnovali pozornost, protože první dvě hlasování, která jsou před námi, jsou hlasování o zpětvzetí návrhů, které jsou uvedeny v tisku 387/5. Tyto návrhy přednesl pan místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek a ten žádá Poslaneckou sněmovnu o zpětvzetí pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písmenem C I. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat, tedy o návrhu na zpětvzetí bodu C I.

 

Rozhodneme v hlasování 449, které jsem zahájila, a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 449: Z přítomných 163 pro 111, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Další, kdo požádal o stažení svého návrhu, je pan poslanec Eduard Vávra. Jeho návrh je uveden pod písmenem D.

 

O zpětvzetí tohoto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 450, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 450 z přítomných 163 pro bylo 150, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní se nejprve zeptám na případná závěrečná slova. Nemáte zájem, ani pan navrhovatel, ani pan zpravodaj? Proto můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích a já požádám pana zpravodaje, aby Poslanecké sněmovně dal návrh procedury, podle které se budeme řídit.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegové a kolegyně, prosil bych vás skutečně o pozornost, protože všechny návrhy na jednací řády v této chvíli představují chutnou domácí polévku zvanou bramboračka, ve které sice plavou brambory výběrové jakosti, ale tím se to nečiní přehledným. Takže hlasování bude poměrně složité, je tam množství pozměňovacích návrhů vzájemně protichůdných a projednávalo to několik výborů, takže ta situace je složitá, přičemž ten senátní je relativně nejjednodušší.

Takže bych navrhoval, abychom nejprve hlasovali o bodu A1 až A4 postupně s tím, že pokud nebude schválen bod A2 - a to bych velmi doporučoval - hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu C2 pana předsedy Zaorálka. Potom budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod B, což jsou návrhy výboru pro evropskou integraci. O bodu D hlasovat již nebudeme, protože ten byl vzat panem poslancem Vávrou zpět, stejně tak jako C I pana poslance Zaorálka, který byl rovněž vzat zpět. Navrhuji, aby takto byl schválen postup hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, zeptám se Poslanecké sněmovny, zda proti tomuto návrhu má někdo nějakou námitku. (Nikdo.)

 

Schválíme jej tedy hlasováním pořadové číslo 451, které zahajuji, a táži se vás, kdo je pro, abychom se řídili touto procedurou, která nám zde byla navržena. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 451: Z přítomných 163 pro 134, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste uvedl první pozměňovací návrh, a prosím zároveň o vaše stanovisko.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Poté co byl schválen postup hlasování, navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacích návrzích A, to jsou pozměňovací návrhy ústavně právního výboru, body 1 až 5. Takže navrhuji, abychom nejprve hlasovali o bodu A1, kde se vkládají slova "mandátový a imunitní". (Zpravodaj doporučuje, předkladatel doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dvě doporučení. Zahajuji hlasování pořadové číslo 452 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 452 přítomno 163, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A2, kde se vypouští celý bod 44 jednacího řádu Senátu. Nedoporučuji. Namísto toho je předložen pozměňovací návrh pana předsedy Zaorálka - čili A2 hlasujeme, já nedoporučuji. (Předkladatel rovněž nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan senátor nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 453. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro dva, proti 76. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Budeme dále hlasovat o A3 ústavně právního výboru, kde se za slovo "senátor" vkládají slova "skupina senátorů", čili je to bezproblémové. (Zpravodaj i předkladatel doporučují.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 454. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 454 přítomno 163, pro 122, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP