(17.20 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Bylo prokázáno, a sama Česká televize oznámila veřejnosti, že onen záběr nebyl aktuální záběr onoho nepodstatného místa v daném okamžiku, neb v tu chvíli kamery zabíraly jiná místa. Přesto opakovaně poslanci sociální demokracie, a místopředseda vlády Gross zvláště, trvale přenášejí zodpovědnost za tuto záležitost na poslanecký klub ODS, aniž by v ruce měli jakýkoliv důkaz, který by jejich obviňování potvrzoval.

Já jsem si dovolil požádat, aby za tuto nepochopitelnou věc, a ta není nepochopitelná jenom ve vztahu k tomuto případu, ale zejména k funkci pana místopředsedy vlády, tj. ministra vnitra, se omluvil poslancům ODS, protože nepovažujeme za možné, aby takto působil ministr vnitra, aby bez jakýchkoliv faktů kohokoliv obviňoval. Vyzvali jsme k této omluvě a dozvěděli jsme se, že nám nebude poskytnuta. Ano, to je odpověď. Důvody jsme se sice nedozvěděli, ale omluvy se nedočkáme. Prosím, bereme to na vědomí.

Vzápětí vystoupí další poslanec a ministr vlády a urážkou, já si jenom nejsem jist, pane ministře, jestli byla míněna na ODS, možná že jste ji mínil na některého z jiných vystupujících, urážkou, která je daleko za hranicemi citovaných ustanovení jednacího řádu, se pokusí onu diskusi v uvozovkách převrátit na stranu marných argumentů vlády a sociální demokracie. Já bych chtěl vyzvat pana ministra Urbana, aby pokud ten výrok, který tady řekl, myslel vážně a myslel ho vůči poslancům ODS, aby se omluvil i on, protože to je urážka jak vystřižená, urážka, která jednoznačně je v rozporu s jednacím řádem.

Za sebe uvádím. Já jsem tady ve svých několika dnešních vystoupeních nikoho nenapadal a nikoho neurážel. Já jsem tady pouze popisoval situaci, vyzýval k jejímu vyřešení a teď také vyzýval k omluvám. Za mě se nikdo nemusí omlouvat, ani předseda klubu sociální demokracie ne. Já jsem tady dnes ničí cti se nedotýkal.

To bohužel neplatí o vládních poslancích a vůbec to neplatí o místopředsedovi české vlády ministrovi vnitra. My postup vlády a ministra vnitra v této záležitosti považujeme za politováníhodný a alarmující, protože jak tu řekl již kolega Langer, a to je bohužel svatá pravda, jestli takto, pane ministře, řešíte i ostatní kauzy, tak opravdu bůh s námi!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Slova se ujme pan místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross, poté pan poslanec Petr Kott.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já už jenom velmi stručně a už nebudu v této věci hovořit.

Ale chci vzkázat kolegům z ODS jednu jedinou věc. Kdyby předseda vlády České republiky Vladimír Špidla byl takový cimprlich, jako zde někteří představitelé klubu ODS, tak by kolegové z ODS se tady museli každou schůzi omlouvat nejméně desetkrát. Tento styl komunikace jsme tady nenastavili my, ale Občanská demokratická strana. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kott: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vidím, že jsem svým hlasováním - nehlasováním vyvolal skutečně absurdní situaci, která vedla kolegu Vymětala, kterého si jinak velmi vážím, podle mě k neuvěřitelnému nápadu, že si máme chránit své karty.

Já teď tady vidím spoustu nechráněných karet a myslím si, že jsem dostatečně rychlý a hbitý, že jich získám nejméně 10 během minuty. Ale já si myslím, že je to přece postaveno na tom, že jestliže v této sněmovně si necháváme karty v hlasovacím zařízení, tak si natolik důvěřujeme, proboha, že není možné, aby někdo chodil, ty karty kradl, pardon za to slovo, nebo je vyměňoval a podobně. To bychom se nemohli pomalu ani otočit doprava, doleva, bát se, že můj soused nebo někdo přiběhnuvší mi ji sebere. Pokud bychom to chtěli řešit, samozřejmě bychom museli udělat změnu v jednacím řádu, kde bychom museli tuto kartu mít neustále pod dohledem, nosit ji s sebou a samozřejmě vbrzku ztrácet tu i onde.

Pak bychom to museli řešit jinak. Pojďme udělat změnu na hlasovacím zařízení, dejme tam šest tlačítek, každý si pamatujme svůj PIN a budeme to dělat takto. Nebo dejme větší tabuli zde na stěny, kde bude okamžitě vidět, jak kdo hlasoval. Nevím, jestli by to bylo technicky možné, ale bylo by to dobré, že by u jména bylo okamžitě vidět, kdo jak hlasoval.

Ale říkám ještě jednou: myslím si, že skutečně chránit svou kartu a nastavovat tady režim, který bych přirovnal pomalu k policejnímu státu, že by do sněmovny demokratického státu neměl patřit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kottovi. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě padl návrh předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika na přerušení tohoto bodu do příští schůze. O tomto návrhu dám hlasovat bez rozpravy, ale nejdříve vás všechny odhlásím, a požádám vás o novou registraci, abych zjistil aktuální přítomnost ve sněmovně a získal vás pro aktivní přístup k tomuto hlasování.

 

O návrhu na přerušení tohoto bodu do příští schůze rozhodneme v hlasování číslo 277, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 277: z přítomných 165 pro 35, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat podrobnou rozpravou. Paní kolegyni Dundáčkovou žádám o to, aby přednesla návrh usnesení, který by se týkal ukončení jednaní mandátového a imunitního výboru. Jenom jestli máte nějaký návrh konkrétní kromě toho, co jste přednášela? Navrhujete vyslovit souhlas, nebo vzít na vědomí, paní kolegyně?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já myslím, že jediné, jak se s tím můžeme vypořádat, je vzít tuto zprávu, případně nevzít zprávu mandátového a imunitního výboru na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navrhujete vzetí na vědomí, paní kolegyně? (Ano.) Děkuji.

Má někdo další? Pan kolega Vymětal měl zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Bylo velice zajímavé vyslechnout moralizování pana poslance Kotta. Já jeho názor nesdílím a myslím si, že mandátový a imunitní výbor může v této věci udělat ať takový, či onaký závěr.

Proto doporučuji, aby sněmovna přijala toto usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá mandátový a imunitní výbor, aby dořešil případ poslance Kotta, který svým jednáním umožnil zneužití své hlasovací karty při hlasování v Poslanecké sněmovně".

(Smích některých poslanců.)

Vidím, že vám to připadá žertovné, ale došlo k porušení ústavy, a pokud je to žertovné pro vás mnohé, tak prosím, ale je mi vás líto.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan kolega Vymětal. Druhý návrh na usnesení. Má někdo zájem ještě v podrobné rozpravě? Ano, paní kolegyně Dundáčková v podrobné rozpravě. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já se v zásadě nebráním tomu, aby mandátový a imunitní výbor pokračoval ve svém zjišťování, ale jen bych prosila pana kolegu Vymětala, aby nám řekl, o které ustanovení a který paragraf jednacího řádu opírá tuto svou žádost. Zda se jedná o stanovisko, protože v tom případě považuji jednání mandátového a imunitního výboru za ukončené. Mandátový a imunitní výbor své stanovisko k věci podal a těžko pravděpodobně bude dávat stanovisko jiné. A podle mého názoru se obávám tedy, že není možné, aby mandátový a imunitní výbor dále vedl jakékoliv jednání a disciplinární řízení, případně by mohl zavést proti konkrétnímu poslanci, pokud by se dopustil jednání, pro které by mohl být jinak trestně stíhán.

Proto prosím před hlasováním, abychom si vyjasnili tuto procedurální otázku, protože již v průběhu dnešního jednání jsme se potýkali s tím, na základě kterého ustanovení a kterého oprávnění vlastně vedeme ona šetření, která jsme ve skutečnosti vedli. Dospěli jsme k závěru, že nás sněmovna požádala o stanovisko, stanovisko jsme Poslanecké sněmovně sdělili. Já bych jen byla velmi ráda, aby se toto vysvětlilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já myslím, že to není potřeba vysvětlovat. Záleží na tom, jestli bude, nebo nebude přijato usnesení, potom byste si samozřejmě pana kolegu Vymětala do výboru zavolali a tam by tu oporu v jednacím řádu, respektive v ústavě, musel vám sdělit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP