(17.10 hodin)
(pokračuje Ransdorf)

A druhá věc, kterou je v této souvislosti nutno zdůraznit, je, že pokud by to, co říká kolega Tlustý, byla pravda, tak někdo v této sněmovně má zcela výjimečnou schopnost telekineze. A v tom případě jistě by to zasluhovalo, abychom zjistili, kdo takovouto výjimečnou schopnost telekineze má, protože jistě by si vydělal víc svými schopnostmi než sezením v této sněmovně. A mě by to osobně i zajímalo, protože takových lidí na světě je velice málo. Čili opravdu to stojí za to, abychom nasadili odborníky, aby takovéhoto talentovaného člověka v naší sněmovně vypátrali. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Ransdorfovi. Já vás žádám v souladu s jednacím řádem, abyste mluvili k věci. Chápu, že jedna ústavní věta může znamenat dva tři zákony, které schvalujeme. Téma je široké. Ale přesto bych byl velmi rád, kdybychom diskutovali ke zprávě paní kolegyně Dundáčkové jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Prosím, paní předsedkyně, máte opět slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych nemluvila teď jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru, ale jako poslankyně tohoto ctěného sboru. Mně také nevadí popěvek "Jdi domů, Ivane", ale přiznám se, že při pohledu na znění ustanovení § 13 odst. 2 jednacího řádu také přemýšlím, zda některé výroky nepřekračují již rámec právě tohoto ustanovení, které říká, že lze zavést (?) proti poslanci, který svým projevem učiněným ve sněmovně urazí jinou osobu, která má oprávnění zúčastnit se schůze sněmovny, a to bezpochyby jiný poslanec je. To je samozřejmě má odezva na rčení o vrazích, kteří káží o morálce.

Já bych byla velmi ráda, kdyby ti, kteří takto udělali, si zametli před vlastním prahem, protože, vážená sněmovno, ti, kteří dobře poslouchali, dnes slyšeli, že nejen pan poslanec Kott se tu přiznal k tomu, nebo resp. pravil, že nebyl ve sněmovně, a přesto má záznam z hlasování, ale také bych řekla, že pan kolega Křeček zde řekl, že v jiném hlasování, a to nemýlím-li se v hlasování o dluhopisech, nebyl na jednání Poslanecké sněmovny, a přesto z tohoto jednání Poslanecké sněmovny existuje záznam o jeho hlasování. Čili chceme-li mluvit o kinezi, pozvěme krotitele duchů, ale prosím, než se začneme vzájemně napadat, zameťme si před vlastním prahem.

Já si myslím, že zpráva mandátového a imunitního výboru a rozprava o ní by v tomto případě mohla být ukončena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám to brát, paní kolegyně, jako procedurální návrh? Jestli tomu tak mám rozumět, protože to lze velmi těžko. Nemohu ukončit bod, který jsme zahájili po přerušení, a myslím si, že hlasování by bylo i v rozporu s jednacím řádem.

Nyní má slovo pan kolega Vymětal, připraví se pan předseda Tlustý. S faktickou připomínkou před kolegou Vymětalem pan poslanec Stanislav Křeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Já se obávám, že jsme si špatně rozuměli, kolegové a kolegyně. Já jsem samozřejmě nebyl ve sněmovně, měl jsem ale zasunutou kartu, ale není to tak, že by za mě někdo hlasoval nebo že by z mé hlasovací konzole, jak se ten čtvereček jmenuje, bylo hlasováno. Tak tomu není. Já jsem na to upozorňoval v souvislosti s tím, že by bylo možné dva měsíce zpátky prohlásit, že jsem tu nebyl, že někdo za mě hlasoval, ale to není případ těch miliard.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slovo má pan poslanec Karel Vymětal. S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dostali jsme se přesně tam, kam při řešení takových citlivých otázek nelze, abychom se dostávali. Dostali jsme se do roviny těžkých emocí a tyto emoce, které vládnou i funkcionáři, předsedy či předsedkyněmi výboru atd. - paní předsedkyni mandátového výboru bych chtěl připomenout prostřednictvím předsedajícího, že mandátový a imunitní výbor se samozřejmě nezabýval urážkami, které tady padly, mandátový a imunitní výbor se zabýval věcnou podstatou věci - ale cítím, že tato divná rozprava by mohla být vedena do půlnoci, a možná i do zítřejší a do pozítřejší, aniž bychom v tomto prostředí a v této atmosféře dospěli k nějakému závěru.

Proto si v této chvíli dovolím dát procedurální návrh na přerušení tohoto zrovna projednávaného bodu, a to nejméně do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Dal bych o vašem návrhu hlasovat bezprostředně, ale mám přihlášené jednotlivé poslance, takže o tom mohu nechat hlasovat po ukončení obecné rozpravy, pokud se ostatní přihlášení svého slova nevzdají. Přihlášen je pan kolega Vymětal a pan předseda Vlastimil Tlustý. Pan kolega Vymětal už byl ohlášen, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pokusím se v klidu vrátit k meritu věci.

Mandátový a imunitní výbor nám sdělil, že došlo k porušení ústavy a jednacího řádu, a dále nám sdělil, že nebyl zjištěn pachatel zneužití hlasovací karty. Také nám ještě paní předsedkyně řekla, že tento výbor se rozhodl, že tím končí jednání v této věci. Já se domnívám, že to je chyba. Podle mého názoru je třeba, aby mandátový a imunitní výbor ještě jednal v této věci, a sice proto, že tady došlo k tomu, že poslanec Poslanecké sněmovny Kott neochránil svoji hlasovací kartu a tím způsobem umožnil její zneužití. Ten totiž zapříčinil stav, který se teď snažíme hledat a řešit. (Reakce v sále.)

Jak vidím, Poslanecká sněmovna je velice demokratická. I paní ministryně Buzková si klepe na čelo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, prosím neoslovujte nikoho, když tak mým prostřednictvím, jako jste to udělal před chvílí, ani nepoukazujte na to, jak se kdo chová. Pokud máte za to, že je tady příliš velký hluk, já vám zjednám pořádek, přestaňte chvilku hovořit a já se pokusím udělat klid ve sněmovně. Jsem přesvědčen o tom, že všechny kluby mají zájem na dořešení této záležitosti, a předpokládám, že v klidu dva poslední přihlášené řečníky vyslechneme. Prosím i hloučky, aby se rozešly.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, děkuji. Pane předsedající, já jsem nikoho neoslovoval, já jsem jenom konstatoval, co se dělo před mýma očima.

Dámy a pánové, já to nebudu prodlužovat. V této věci navrhnu usnesení Poslanecké sněmovny v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní má slovo předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý, poté pan poslanec Petr Kott.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi zrekapitulovat hlavní fakta dnešní rozpravy k tomuto bodu.

Za prvé. Dle stanoviska Poslanecké sněmovny a její Kanceláře je definitivně prokázáno, že hlasovat hlasovací kartou může poslanec z kteréhokoli místa ve sněmovně. Přesto někteří poslanci trvale využívají pro své dedukce a hypotézy tvrzení opačné. A proto opakuji. Je zbytečné neustále spojovat ono nevysvětlené hlasování s místem, ve kterém tradičně sedí pan poslanec Kott, protože hlasováno jeho poslaneckou kartou mohlo být odkudkoliv. Proto není potřeba jakýchkoliv nadpřirozených schopností, stačí příslušnou kartu zasunout do libovolného hlasovacího zařízení a odtud hlasovat. Ačkoliv rozumím tomu, že tento fakt není dostatečný pro některé argumentátory, zejména z vládních lavic, dovoluji si ho opakovat. To byl první pilíř, na kterém stavěli někteří z vás obvinění, která tady padala.

Druhý pilíř včera prezentovala celé české veřejnosti Česká televize a to byl údajný záznam okamžiku, ve kterém poslanec Kott právě na tomto svém místě - byť zdůrazňuji, že to není podstatné - nebyl v hlasování přítomen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP