(15.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Tady dochází ke kontrole hlasování. Jen vás požádám, abyste měli několik sekund strpení.

Je tady žádost na odhlášení, takže využijeme této pauzy k tomu, že vás odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Pan poslanec Karas - prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedo, velice se omlouvám, skutečně se mi to stalo poprvé. Hlasoval jsem proti, ale objevilo se "ano", čili zpochybňuji toto hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumíme - budeme hlasovat o námitce pana poslance Karase.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto námitku pana poslance Karase, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 192 pro hlasovalo 151, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat toto hlasování. Jedná se o návrh pana poslance Doktora na zřízení vyšetřovací komise k vyjasnění postupu státu v kauze Union banky.

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Doktora. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zařazení tohoto bodu na středu?

Toto hlasování má pořadové číslo 11, přítomno 193 poslanců, pro 96, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Znovu vyčkáme kontroly tohoto hlasování. (Krátká pauza.) Pokud tento návrh nebyl přijat, chápu to tak, že platí ještě druhá varianta navržená panem poslancem Doktorem, a to je tento stejný bod zařadit na druhou středu jednání Poslanecké sněmovny. Mám za to, že jsme se domluvili tak, že necháme hlasovat o této druhé variantě nyní. Pokud není námitek, cítím jako nutnost hlasovat o druhém návrhu.

Prosím, pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Pane předsedo, chci požádat o nové hlasování č. 11, protože jsem hlasoval pro a na sjetině nejsem uveden.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat o námitce pana poslance Římana.

Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro, přijmout námitku, kterou vznesl pan poslanec Říman? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 o námitce přítomno 196 poslanců, pro 149, proti 8. Námitka byla přijata.

 

Byl jsem požádán o to, abych vás odhlásil, takže vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme znovu opakovat ono hlasování - návrh pana poslance Doktora zařadit na středu jako první bod zřízení vyšetřovací komise k Union bance.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 96, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Ale pan kolega Vidím to půjde zkontrolovat.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Pane předsedo, už teď si dovoluji zpochybnit hlasování, protože přes opakované mačkání tlačítka se nerozsvítilo žádné světélko, a tedy předpokládám, že na sjetině bude něco jiného než "ano", pro které jsem se snažil hlasovat. Zpochybňuji toto hlasování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pokud jsem pochopil, že vaše hlasovací zařízení není možné uvést do provozu… Vy nemůžete hlasovat? Dobře, takže budeme hlasovat o vaší námitce.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Cabrnocha. Kdo je pro, přijmout jeho námitku, že se nemohl zúčastnit hlasování? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 153, proti 3. Námitka pana poslance Cabrnocha byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Doktora, který snad nemusím opakovat - zařazení nového bodu "vyšetřovací komise".

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh pana poslance Doktora, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 196 poslanců pro 97, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o druhé variantě návrhu pana poslance Doktora, která byla - zařadit tento bod na příští týden ve středu - stejný bod. (Námitky ze sálu.)

Zahajuji hlasování o tomto druhém návrhu pana poslance Doktora na příští středu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 16 přítomno 196 poslanců, pro 96, proti 71. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Pokud nikdo nezpochybňuje, budeme hlasovat o dalším návrhu, který tady zazněl z úst pana poslance Macháčka. To byl návrh přeřadit bod 46 - prosím pana poslance Macháčka, aby mě sledoval - za bod 42. Budeme hlasovat nejdříve o tomto jeho prvním návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP