(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 144, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Druhý návrh, který zde přednesl pan poslanec Macháček, byl návrh na zařazení nového bodu - zpráva o kontrole finančních zpráv politických stran - žádost na ministra financí. Byl to požadavek zařadit tento bod před stávající bod 101.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 193, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Opálky - návrh vyřadit body 35, 36 a 92. Je tomu tak? (Ano.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení těchto tří bodů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 41, proti 100. Návrh pana poslance Opálky přijat nebyl.

 

Další byl návrh pana poslance Ransdorfa, a to návrh vyřadit bod 70 - smlouva s Vatikánem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti vyřazení tohoto bodu?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 92, proti 35. Návrh na vyřazení nebyl přijat.

 

Další návrh, který zde zazněl, byl návrh pana poslance Třešňáka - návrh přeřadit bod 7 a dát ho jako druhý bod na zítra dopoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto přeřazení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 186, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pak zazněl návrh pana poslance Langera na zařazení nového bodu, kterým je "Informace ministra vnitra ve věci volného pohybu občanů České republiky v členských zemích Evropské unie po vstupu České republiky do Evropské unie". Návrh zněl - zařadit tento bod jako druhý bod tento týden ve čtvrtek po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 97, proti 81. Návrh nebyl přijat.

 

Dojde ke kontrole hlasování. - Můžeme pokračovat.

 

Další byl návrh pana poslance Miloše Titze - žádost na zařazení nového bodu zpráva o působení českých jednotek v Makedonii. Byl to návrh zařadit tento bod za současný bod 110.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 129, proti 40. Návrh poslance Titze byl přijat.

 

Další byl návrh pana poslance Kühnla. Jednalo se o bod 12 a byl to návrh zařadit tento bod na středu 14. května jako první bod po polední přestávce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přeřazení bodu 12, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 130, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Pak ještě zazněl návrh paní poslankyně Emmerové. Byl to návrh na vyřazení bodu 21.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení tohoto bodu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 165, proti 2. Návrh paní poslankyně Emmerové byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven právě schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování o celém pořadu schůze. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 135, proti 39. Návrh pořadu schůze byl schválen.

 

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Petr Ibl. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, dovolte, abych požádal o patnáctiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyhovím vám a vyhlašuji přestávku do 15.35.

 

(Jednání přerušeno v 15.20 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP