(14.50 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Pokud by byl přijat jeho návrh, potom můj návrh platí jako návrh na druhý bod zítra odpoledne.

Krátké odůvodnění. K tomuto zákonu by chtěl ve sněmovně vystoupit veřejný ochránce práv pan doktor Otakar Motejl. Z důvodu dlouhodobého časového programu je tento čas prakticky jediný možný vyhovující, kdy může k tomuto bodu vystoupit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To byl poslední přihlášený k návrhu programu. Ještě se hlásí k návrhu programu paní poslankyně Emmerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych požádala o přesunutí bodu číslo 21, to je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb. atd., sněmovní tisk 253, na příští schůzi sněmovny, poněvadž náš výbor pro sociální politiku a zdravotnictví jej dosud nestačil projednat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vyřazení tohoto bodu z této schůze. Děkuji. To je poslední návrh. Ještě se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, pouze bych vás chtěl upozornit na vaše pochybení v průběhu udělování slova. (Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Souhlasím. Jsem si toho vědom. Pan poslanec Ransdorf dostal slovo, které mu nepříslušelo.) Domnívám se, pane předsedo, že ani mně byste nemusel skákat do řeči. V průběhu projednávání pořadu jednání, tedy v průběhu této rozpravy, jste neudělil slovo k faktické poznámce poslanci Zahradilovi. Domnívám se, že jste porušil § 60 odst. 1. Domnívám se, že by poslanec Zahradil měl dostat slovo neprodleně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Zahradil se tedy hlásí ještě fakticky k vystoupení pana ministra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, já už to považuji za zbytečné. Nerad bych tady pokračoval v konfrontačním stylu, který tady nastolil pan ministr zahraničí. Myslím, že to ničemu neprospívá. Jenom bych si vaším prostřednictvím dovolil upozornit nepřítomného pana ministra zahraničí, že nevytvořil zrovna nejlepší atmosféru pro případné projednávání toho tisku, na kterém mu zcela zjevně tolik záleží.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní jsme vyčerpali všechny přihlášky, písemné i ústní. Pokud se už nikdo nehlásí s žádným pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Ještě se vás pokusím přivolat.

 

Připomenu vám, že jsem navrhl do bloku volebních bodů zařadit nový bod. To byl první návrh. Byl to návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. O tomto návrhu, který jsem přednesl, budeme hlasovat jako o prvním.

Zahajuji hlasování. Kdo je zařazení tohoto návrhu na volbu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zařadit tento bod?

Hlasování pořadové číslo 3. Z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 190, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Dále jsem navrhl, abychom zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů, vrácený prezidentem republiky, projednali v úterý 27. května jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4. Z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 180, proti 4. I tento návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, který jsem přednesl ještě sám, zněl, aby odpovědi na písemné interpelace byly projednány tento čtvrtek, to je 15. května, jako první bod ráno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení písemných interpelací na čtvrtek ráno? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5. Z přítomných 195 poslanců pro hlasovalo 188, proti žádný. Také tento návrh byl přijat.

 

Nyní další návrhy, které odezněly.

 

První byl návrh paní poslankyně a místopředsedkyně Jitky Kupčové. Byl to návrh, abychom body 15, 34, 35 a 36 zařadili jako první body v pátek 16. 5. ráno a zároveň bod 85 jako první bod ve středu 21. 5. po polední přestávce.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6. Přítomno 196 poslanců, pro hlasovalo 115, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Ještě vám sdělím, že paní poslankyně Fialová má náhradní kartu č. 11.

 

Další návrh, který tu zazněl, byl návrh pana poslance Hojdara, který navrhoval vyřadit tisky 200, 107 a 109. Souhlasí?

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s vyřazením těchto tisků - 200, 107 a 109? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7. Z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 145, proti 34. Návrh pana poslance Hojdara byl přijat.

 

Pak tu zazněl návrh pana poslance Vidíma a to bylo přeřazení bodu číslo 95 jako druhý bod dnešního jednání. Říkám to správně?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přeřazení tohoto bodu na druhý bod, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 8. Z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 193, proti žádný. Návrh pana poslance Vidíma byl přijat.

 

Další byl návrh, který přednesl pan poslanec Michal Doktor. Byl to návrh na zařazení nového bodu. Byl to návrh na zřízení vyšetřovací komise k vyjasnění postupu státu a regulátora v kauze Union banky. Pan poslanec Doktor navrhoval zařadit tento bod na středu jako první bod po obědě. Anebo kdyby to neprošlo, tak budeme hlasovat o druhé středě.

 

Ale v této chvíli budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu ve středu, první bod po obědě, Union banka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit takto tento bod, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování nese pořadové číslo 9. Z přítomných 196 poslanců pro hlasovalo 99, proti 57. Návrh pana poslance Doktora byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP