(Jednání pokračovalo v 15.42 hodin)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, zahájíme přerušené jednání, ve kterém bychom měli začít hlasovat o pozměňovacích návrzích, které tady zazněly na změnu programu. Prosím vás, abyste se usadili a mohli začít hlasovat. Máme před sebou sadu pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat.

Když dovolíte, všechny vás odhlásím. - Paní ministryně Buzková má náhradní kartu č. 8. - Nyní vás všechny odhlašuji. Prosím vás, abyste se znovu přihlásili.

Pan místopředseda Langer se hlásí o slovo. Prosím hloučky, aby se rozpustily a věnovaly pozornost vystoupení pana místopředsedy Langera, ještě než budeme hlasovat. Prosím o klid.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, je mi velmi líto, nicméně přestože se situace v  Poslanecké sněmovně výrazným způsobem zklidnila, nemohu se nevrátit k průběhu rozpravy, která provázela projednávání a zařazování jednotlivých bodů na program našeho jednání. K bodu, který zde navrhoval pan poslanec Martin Říman, vystoupil v reakci na jeho vystoupení místopředseda vlády, místopředseda ČSSD Stanislav Gross a podle doslovného stenozáznamu použil následující formulaci: "Druhá věc, které by se seriózní politik dopouštět neměl, se týká výroku, že si policie netroufne. Já vás musím ubezpečit, pane poslanče Římane, prostřednictvím pana předsedajícího, že si policie troufne a troufne si na každého. Možná vás to některé bude mrzet."

Mně to až příliš připomíná jeden známý výrok, o kterém jste se učili v čítankách mezinárodního dělnického hnutí a KSČ: A víte, co se učíme jezdit do Moskvy? My se jezdíme do Moskvy učit, jak vám zakroutit krky. I vám, paní Zeminová.

A já nevím, kam se chodí jezdit učit pan ministr Gross, ale v každém případě by měl zde z tohoto místa vysvětlit, co mínil svým vystoupením, že některé z nás to bude mrzet, a pokud to nemínil tak, jak je to možné vykládat, tedy jako výhrůžku těm poslancům z opozice, kteří chtějí kriticky upozorňovat na slova vlády, pak by se přinejmenším měl za svoji nepatřičnost panu poslanci Římanovi omluvit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí premiér Vladimír Špidla. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Dámy a pánové, je jistě obtížné interpretovat výroky a výroky lze interpretovat vždy z hlediska, které si předem stanovíme. Pan místopředseda Langer to předvedl. Vyjádřil určitou interpretaci tohoto výroku. Musím říci, že tak jak jsem jej sledoval v celkovém kontextu, v kterém byl přednesen, pochopil jsem ho jako ujištění pana ministra vnitra o tom, že policie bude ve všech případech nestranná a že bude postupovat způsobem padni komu padni.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí ministr vnitra pan Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom chci potvrdit, že správně to pochopil pan předseda vlády, špatně to pochopil pan místopředseda Langer.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Není rozprava. Nemohu dát bohužel slovo žádnému z poslanců a musím vás vrátit zpět k tomu, o čem jednáme. Chci vás vrátit k tomu, co máme před sebou a co jsme nesplnili, protože tato schůze ještě stále nemá stanoven svůj program. Dovolte mi, abych vás požádal o to, abychom nyní začali hlasovat konečně o pozměňovacích návrzích, které jsme dali dohromady. Prosím vás, abyste se soustředili na to, jak byly tyto návrhy předkládány.

Jako první návrh, který jsme obdrželi, byl to ten, který jsem předkládal sám, byl to návrh zařadit před volební body, před bod 71 nový bod, a to je Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Trvám na tomto znění proti protestům pana poslance Plevy, protože jsem přesvědčen, že to je v souladu se zněním zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Doufám, že je s tím nyní souhlas a můžeme hlasovat o zařazení tohoto bodu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 bylo přítomno 176 poslanců. Pro hlasovalo 88, proti 15. Tento návrh nebyl přijat.

 

Chvíli počkáme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP