(15.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

(Po kontrole sjetin výsledků hlasování.) Ptám se, jestli můžeme pokračovat. (Ve sněmovně je hluk. Zástupci poslaneckých klubů stran vládní koalice stále diskutují před lavicemi.) Nikdo nezpochybňuje tedy hlasování?

 

Pak budeme pokračovat dalším bodem, který jsem navrhl ještě na základě porady s místopředsedy. Byl to návrh zařadit za bod 92 návrhu pořadu nový bod, a to byl "Vládní návrh na vyslání polní nemocnice", sněmovní tisk 285. (Hluk a dohadování trvá.) Takže další návrh rozšířit náš program byl návrh o zařazení nového bodu "Vládní návrh na vyslání polní nemocnice". Budeme hlasovat, prosím vás o pozornost. Budeme hlasovat o tomto dalším bodu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, rozšířit pořad o tento bod, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování nese pořadové číslo 3. Přítomno bylo 177 poslanců, pro hlasovalo 130, proti 35. Tento návrh byl přijat.

 

Další byl návrh na základě žádosti poslance Vlastimila Tlustého zařadit body 21, 22 a 23 jako první body v úterý 15. dubna.

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 4. Přítomno bylo 177 poslanců, pro hlasovalo 164, proti nebyl žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh se týkal tří návrhů zákonů, které nám vrátil Senát s pozměňovacími návrhy. Tyto tři návrhy zákonů jsem navrhoval zařadit jako první tři body v pátek 18. dubna.

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5. Přítomno bylo 177 poslanců, pro hlasovalo 163, proti žádný. Tento návrh zařadit ony senátní vrácené návrhy byl přijat.

 

Dalším bodem, který tady byl přednesen, byl návrh pana místopředsedy Kasala. Týkal se návrhu na doživotní propůjčení státních vyznamenání bývalému prezidentu republiky Václavu Havlovi a pan místopředseda Kasal navrhoval projednat tento bod jako první bod zpráv.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování, které má pořadové číslo 6, z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 126, proti 36. Tento návrh místopředsedy Kasala byl přijat.

 

Další návrh přednášela paní místopředsedkyně Jitka Kupčová. Byl to návrh body 45, 58, 59 a 60 projednat ve středu 16. 4. jako první body.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, zařadit takto tyto body, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 přítomno 177 poslanců. Pro hlasovalo 152, proti hlasovali 3. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh přednesla paní poslankyně Šedivá. Týkal se bodů 85 a 86, to jsou ony likvidace Fondu dětí a mládeže, a paní poslankyně Šedivá navrhovala zařadit tyto dva body jako první body na pátek 18. 4. Ale tam jsme, pokud se nepletu, schválili ony body pana poslance Tlustého, takže tyto body bych dal až za ně a byly by to čtvrtý a pátý bod pátečního dopoledního jednání. S touto úpravou souhlasí paní poslankyně Šedivá.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 177 poslanců pro hlasovalo 172, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrhy přednesl pan poslanec Martin Říman. Ten první, to byl návrh, abychom dosavadní bod 91, zprávu o dálnici D 47, zařadili jako první bod jednání ve čtvrtek, to znamená nyní 10. dubna. Takže o tom bychom hlasovali jako o prvním návrhu. Dálnice D 47 jako první bod jednání ve čtvrtek 10. dubna.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto předřazení vlastně bodu dálnice, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 177 poslanců pro toto předřazení hlasovalo 63, proti 71. Tento návrh na předřazení přijat nebyl.

 

Pan poslanec Říman navrhoval zařadit nový bod a to bylo Zřízení vyšetřovací komise pro objasnění skutečností, které se týkají dálnice D 47. On navrhoval ten bod, aby se projednával po tomto bodu o zprávě dálnice. Ten bod zůstává tam, kde byl, takže předpokládám, že ho zařadíme nyní za tím bodem tam, kde zůstal. Je to správně?

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento bod zřízení vyšetřovací komise, stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Hlasy z pléna - překročen časový limit pro zahájení hlasování.) Omlouvám se, budu opakovat ještě jednou. (Opět nesouhlas.) Toto hlasování prohlašuji za zmatečné. Omlouvám se a budeme opakovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP