(15.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Věřím, že naléhavost zařazení tohoto bodu pochopíte, že zařazení tohoto bodu podpoříte, jak jste to již učinili při projednávání programu minulé schůze. Dovoluji si navrhnout zařadit tento bod jako první bod našeho odpoledního jednání tento týden v pátek. Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Máme to zaznamenáno. V této chvíli je to poslední písemně přihlášený. Prosím, ještě pan předseda Petr Ibl, který se hlásí o slovo.

 

Poslanec Petr Ibl: Ještě bych navrhl zařadit jeden bod, který souvisí se změnou ve vedení klubu sociální demokracie, a to je změna zasedacího pořádku. Tento bod bych doporučoval zařadit do bloku zpráv. Podklady budou dodány.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím, zaznamenáno také. Jediná věc, kterou jsme ještě nezařadili, je, pokud je mi známo, že existují už odpovědi na písemné interpelace. Ty v tuto chvíli nemáme ještě zařazeny. Obvykle je zařazujeme na čtvrtek, tentokrát na 10. dubna, jako první body dopoledne. Ale tam máme návrh pana Martina Římana na zařazení oné dálnice D 47. Pokud toto bude schváleno, netroufám si předpokládat, že bychom stihli oboje. Tam je sedm písemných interpelací. Takže navrhuji zařadit interpelace na příští týden ve čtvrtek dopoledne. Pokud nyní nezazní jiný návrh, hlasovali bychom o jejich zařazení na příští čtvrtek od rána. To by byl poslední návrh, o kterém bychom hlasovali, pokud se nyní nikdo z vás nepřihlásí.

Hlásí se předseda klubu sociální demokracie Petr Ibl. Prosím, uděluji mu slovo.

 

Poslanec Petr Ibl: Ještě předtím, než přistoupíme ke schvalování navržených změn, požádal bych o 15 minut na přestávku pro klub sociální demokracie.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyhlašuji pauzu. Budeme pokračovat v 15.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP