(12.30 hodin)

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v diskusi vystoupili dva kolegové a padl jeden návrh pana kolegy Mencla na vrácení k přepracování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 96 ze 166 přítomných poslanců 79 hlasovalo pro návrh, 68 proti návrhu. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na přikázání výboru. Je to tak, pane zpravodaji, nemáme jiný návrh? (Souhlas.) Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Navrhuji přikázat zemědělskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 97 ze 167 přítomných poslanců 144 hlasovalo pro návrh, proti jeden poslanec. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání k projednání zemědělskému výboru.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 98 ze 167 přítomných poslanců 93 hlasovalo pro návrh, 43 proti návrhu. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a životní prostředí a výboru zemědělskému. Končím tento bod.

 

Kolegyně a kolegové, nyní vyhlašuji přestávku na oběd. Začneme znovu jednat ve 13.30 hodin. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP