(15.10 hodin)

Poslanec Martin Kocourek: A16 je tedy nehlasovatelný. Nyní bychom hlasovali o bodu A17. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 285 z přítomných 186 poslanců pro 175, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali společně o bodech A18 a A19, protože spolu souvisejí. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 286 z přítomných 186 poslanců pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu A20. Zpravodaj doporučuje, předkladatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 186 poslanců pro 176, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B1, což je poslanec Kocourek. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 288 z přítomných 186 poslanců pro 171, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu B3. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 289 z přítomných 186 poslanců pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu B4. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel má rovněž stanovisko záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 290 z přítomných 186 poslanců pro 13, proti 158. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu B5. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 291 z přítomných 186 poslanců pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu B6. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel také doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 z přítomných 186 poslanců pro 177, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Body B7 a B8 již byly hlasovány, takže bychom přešli k pozměňovacímu návrhu D1 kolegy Pilipa. Zpravodaj nedoporučuje, navrhovatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 z přítomných 186 poslanců pro 117, proti 58. Návrh nebyl přijat. (Námitky ze sálu.) Pardon, návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali společně o bodech D2, D3 a D4, protože spolu souvisejí. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 z přítomných 186 poslanců pro 99, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Bod 9 byl již hlasován. Nyní bychom hlasovali o bodu D6. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 z přítomných 186 poslanců pro 174, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Nyní bychom hlasovali o bodu D7, a to po odstavcích, to znamená nejdříve bychom hlasovali o navrhovaném odstavci 10. Zpravodaj odstavec 10, pozměňovací návrh D7, doporučuje. Navrhovatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych, pane poslanče, nejprve nechal schválit legislativně technickou úpravu, kterou navrhoval pan poslanec Pilip, to znamená číslovku 2 změnit na číslovku 3, aby nám pak bylo jasné, o čem hlasujeme v celku. (Námitky v sále.)

Takže necháme hlasovat o legislativně technické změně pana poslance Pilipa. Není to A a E, je to 3 místo 2.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 186 poslanců pro 125, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Takže nyní můžeme přistoupit k prvnímu odstavci.

 

Poslanec Martin Kocourek: K bodu D7, desátý odstavec. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 z přítomných 186 poslanců pro 159, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pozměňovací návrh D7, jedenáctý odstavec. Zpravodaj nedoporučuje, stanovisko navrhovatele je neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 z přítomných 186 poslanců pro 34, proti 137. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP