Stenografický zápis 46. schůze, 7. února 2002


(Schůze zahájena v 9:07 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


181. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Kühnl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jiří Payne
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Milan Urban
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Veronika Nedvědová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Doktor
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


80. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1145/ - prvé čtení

Předseda PSP Václav Klaus


82. Návrh poslanců Milady Emmerové, Zdeňka Škromacha, Josefa Janečka, Jarmily Boháčkové a Jiřího Hofmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1172/ - prvé čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Ivan David
Poslankyně Milada Emmerová


83. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Stanislava Voláka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1178/ - prvé čtení

Poslanec Václav Krása
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Krása
Poslanec Stanislav Volák
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Svatomír Recman
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.13 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


161. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 1039/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Koudelka


162. Senátní návrh ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 996/ - třetí čtení

Poslanec Jan Kasal


130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1041/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kocourek
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Martin Kocourek


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 975/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kasal


137. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Poslankyně Miroslava Němcová


139. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Milady Emmerové, Ludmily Müllerové, Tomáše Teplíka, Jaroslava Gongola a dalších na vydání zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků /sněmovní tisk 946/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Ludmila Müllerová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Alena Páralová


140. Návrh poslanců Zdeňky Stránské a dalších na vydání zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu /sněmovní tisk 948/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Stránská
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Jan Grůza
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Marek Benda


84. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Pavla Severy, Tomáše Kladívka, Miloše Titze, Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 1179/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Radim Turek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Vidím
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radim Turek
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Václavek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 16.54 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


182. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Petr Hort
Poslanec Radim Chytka
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Radim Chytka
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.17 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP