(16.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Já si skutečně myslím - v téhle chvíli beru zpět svou námitku, nebo svou prosbu, protože my jsme vyjádřili nespokojenost se zajištěním letecké záchranné služby, a pak pan ministr Gross děkuje za zajištění nadstandardní letecké záchranné služby, z čehož já dedukuji, že se jedná o dvě zcela odlišné věci, a proto souhlasím s tím, že je možné o tom hlasovat. Já jsem pro o tom dát hlasovat.

Myslím, že není nic nad to, abychom dovolili sdělovacím prostředkům, aby si z nás dělaly stejnou legraci, jako si dělaly včera při večerních televizních relacích a dnes ve svých denících o naší imunitě. Já myslím, že to je bezvadné vítězství, které sami sobě ve veřejnosti děláme. Dávám o tom hlasovat.

 

Kdo je pro návrh pana poslance Filipa? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 160 poslanců 76 pro, 72 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat ještě asi o návrhu pana ministra Grosse samotném.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 244 z přítomných 160 poslanců pro 54, proti 80. Pan ministr byl méně úspěšný než pan poslanec Filip. Takže návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Severa: Poslední návrh je návrh pana poslance Škromacha, který děkuje všem zaměstnancům záchytných služeb. (Smích v sále.)

Omlouvám se.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Severa se pokusil pro televizní diváky o takový zemanovský bonmot, ale pane poslanče, z vašich úst to vyznělo trochu méně dobře.

 

Poslanec Pavel Severa: Já se omlouvám, pane předsedo, já jsem byl ovlivněn asi tou absurditou té debaty, která se tady před chvílí vedla, takže se omlouvám. Pan poslanec skutečně to napsal správně, já jsem to přečetl špatně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To se stane. Takže já dám hlasovat o tom, že děkujeme všem zaměstnancům záchranných služeb. To znamená nejen leteckých, všech záchranných služeb.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 158 poslanců 88 pro, 29 proti. Poděkování pracovníkům těchto služeb je myslím zasloužené a myslím, že není důvod, abychom se za ně styděli. (Potlesk.)

 

Končím projednávání tohoto bodu. Teď musíme ještě o celku hlasovat, promiňte.

Dávám hlasovat o návrhu usnesení jako... Já vás pro jistotu odhlásím, aby nedošlo k dalším sporům. Dám hlasovat o návrhu usnesení jako o celku. To znamená o jeden, dva, třech částech, které byly schváleny - uložení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, Langerova nespokojenost, Škromachovo poděkování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 157 poslanců 83 pro, 57 proti. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

Prosím, pan poslanec Severa má nějaké prohlášení?

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, já bych jednak poděkoval všem poslancům za to, že sledovali diskusi a že se tou problematikou zabývali. Dovolím si reagovat na tu výhradu ohledně zřízení dočasné komise, a proto si dovolím navrhnout nový bod našeho jednání - zřízení dočasné komise pro řešení problematiky letecké záchranné služby, a to tak, že by tento bod byl zařazen na zítřejší den, například jako třetí bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Takže toto je procedurální návrh, o kterém hlasujeme bez rozpravy - zařazení nového bodu na program jednání Poslanecké sněmovny jako třetí bod zítra dopoledne.

Kolegové na mě syčí, ale nemluví. Takže o slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové. I vzhledem k výsledkům uplynulého hlasování o jednotlivých návrzích usnesení, kdy se ukázalo, že většina z nich nenašla podporu v Poslanecké sněmovně, bych si dovolil jménem dvou poslaneckých klubů, a to klubu sociální demokracie a KSČM, vznést veto proti zařazení nového bodu, který byl navržen panem poslancem Severou, na program této schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S výhradou onoho odůvodnění, pane poslanče, akceptuji toto veto, tudíž tento bod nemůže být zařazen na jednání Poslanecké sněmovny. Ještě pan kolega Severa, prosím, s procedurou.

 

Poslanec Pavel Severa: Já samozřejmě respektuji tento názor poslanecké klubu sociální demokracie, jenom mi zůstává rozum stát nad tím, že pan ministr zdravotnictví v rozhovoru řekl, že tuto komisi vítá, protože koncepce je potřeba, a vlastní klub nepodporuje zařazení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To není nic zvláštního, pane poslanče. Takže ještě pan kolega. Prosím další procedurální návrh.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Na 39. schůzi Poslanecké sněmovny jsem jako zástupce navrhovatelů požádal o přeřazení projednávání bodu č. 37 - návrhu poslanců Václava Grünera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 849 - na dobu po skončení projednávání vládního návrhu zákona o zbraních a střelivu, sněmovní tisk 1071, ve třetím čtení. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu prošel třetím čtením, a protože je v něm uspokojivě řešena problematika obsažená v poslaneckém návrhu zákona o zbraních a střelivu, stahuji tento návrh, tedy sněmovní tisk č. 849 z jednání sněmovny ve druhém čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže to je zpětvzetí návrhu zákona, které přednesl navrhovatel, o tom nemusíme rozhodnout hlasováním. Pan kolega Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Naše sněmovna má jako bod č. 177 pokračovat v projednávání zprávy předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o její odpovědnosti za dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence u provozovatelů televizního vysílání s licencí. Protože je třeba, aby při projednávání této zprávy byl samozřejmě předseda této rady přítomen, protože by bylo dobré, abychom měli k dispozici také písemné materiály a podklady, a protože rada mezitím má svá pravidelná zasedání a jiné povinnosti, po dohodě s předsedou stálé komise pro sdělovací prostředky navrhujeme, aby tento bod byl zařazen jako pevný bod našeho jednání. Navrhujeme, aby tento bod jako pevný bod byl zařazen na příští pátek, první bod ranního jednání v 9 hodin. Je to v pátek, tuším 15. února.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ti, kteří volají, že tady nejsme, tak ty chci ujistit, že tady budeme. A celý den tady budeme. Pan kolega Filip k tomuto bodu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Já mám pozměňovací návrh k tomu časově. Chápu, že rada má svá pravidelná zasedání. Tento bod jsme už jednou přerušili, nevím, jestli ho dokončíme. Pátek považuji za rizikový. Navrhuji, jestli je možné a bylo by to z hlediska provozu rady, aby tento bod byl zařazen jako první bod ve středu příštího týdne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP