(16.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, po poradě s legislativním odborem jsme dospěli k opačnému názoru. Nevím, jestli vám mohu vyhovět. Myslím, že je fér, abyste to navrhl jako samostatný bod. Dočasných komisí tato sněmovna za celé své čtyřleté období zřizuje několik a je fér, aby to bylo uděláno normální procedurou, a ne takto partyzánsky.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, abychom se nepřeli, navrhuji, abychom to ponechali rozhodnout hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To mám dát hlasovat? Prosím paní místopředsedkyni.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, jsem přesvědčena o tom, že tento návrh je nehlasovatelný. Ve všech případech se jak stálá, tak dočasná komise zřizuje v samostatném bodu sněmovny. Bylo-li by možné o něčem hlasovat, padl-li by takový návrh, tak na zařazení nového bodu do programu této schůze. Osobně jsem přesvědčena, že tak jak je návrh formulovaný, hlasován být nemůže.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Interpretoval bych to také tak, ale kdyby pan poslanec chtěl poslanecký návrh, kterým říká, že protestuje proti výroku předsedy sněmovny o nehlasovatelnosti této věci, o tom jsem ochoten dát hlasovat.

 

Poslanec Pavel Severa: Pane předsedající, je to tak, bude to rychlejší.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Severa má námitku proti mému výroku o nehlasovatelnosti tohoto bodu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 239 z přítomných 158 poslanců 29 pro, 115 proti. Námitka pana poslance Severy nebyla přijata.

 

Prosím dále.

 

Poslanec Pavel Severa: Další vystupující byl pan poslanec Langer, který vyslovil nespokojenost s postupem.

 

Předseda PSP Václav Klaus: S postupem Ministerstva zdravotnictví při zajištění letecké záchranné služby na území České republiky.

 

Dám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 158 pro 80, proti 58. Návrh byl těsně přijat.

 

Nikdo nic nenamítá.

Prosím další bod pana poslance Chytky.

 

Poslanec Pavel Severa: V dalším návrhu si dovoluji opravit jedno písmenko, které jsem spletl. Omlouvám se panu poslanci Chytkovi. Znění jeho návrhu má být, že sněmovna žádá vládu ČR, aby umožnila nepřetržitý provoz na všech stanovištích letecké záchranné služby, které na to mají v současnosti technické a personální vybavení dle platných leteckých předpisů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili "v" místo "s".

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 159 bylo 75 pro, 57 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Severa: Další návrh je návrh pana poslance Škromacha, který bere na vědomí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Bere na vědomí, i když jsme vyslovili nespokojenost. Myslím, že to nevadí, bereme na vědomí. Omlouvám se, bere na vědomí informaci.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 159 poslanců 69 pro, 71 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Severa: Dále je zde návrh pana poslance Grosse a k němu je pozměňovací návrh pana poslance Filipa.

 

Předseda PSP Václav Klaus: V jakém pořadí navrhujete?

 

Poslanec Pavel Severa: Domnívám se, že bychom měli odhlasovat návrh pana poslance Grosse. (Šum v sále.) Zdá se mi ale, že budeme opravovat něco, co neexistuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zeptal bych se v rámci přátelských vztahů ve sněmovně, jestli by pan poslanec Gross - na rozdíl od ministra Grosse - tento návrh jako nehlasovatelný nemohl stáhnout. Definice, že by sněmovna definovala míru nadstandardnosti atd., se mi zdá velmi sporná. Neuměl bych s tím zacházet a vysvětlit to sdělovacím prostředkům.

Pane poslanče, co vy na to? Jde o nadstandardnost. Kdybyste chtěl zajištění služby, ale toto nevím.

Dodá k tomu určitě něco pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: K proceduře. Dal jsem pozměňovací návrh k návrhu pana ministra a poslance Grosse. Jsem přesvědčen o tom, že podle jednacího řádu je třeba nejdříve hlasovat o mém pozměňovacím návrhu. Pokud projde, může se hlasovat o návrhu, který tam byl. Pokud nebude o mém návrhu hlasováno, nemohu hlasovat pro návrh, který by byl samostatně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: S technickou se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, již jsme přijali usnesení, jímž Poslanecká sněmovna vyslovila nespokojenost s dosavadním postupem Ministerstva zdravotnictví při zajištění letecké záchranné služby na území České republiky. Toto usnesení bylo přijato. Možná se to někomu nelíbí, ale nikdo nenamítal žádnou chybu při hlasování.

Jestliže jsme toto usnesení přijali, tak je podle mne zcela protismyslné a nehlasovatelné usnesení navržené poslancem Grossem, podle něhož děkujeme, ačkoli jsme se předtím usnesli, že jsme nespokojeni, za to, že je něco zajištěno dokonce nadstandardně.

Proto si myslím, že hlasovatelný je v tuto chvíli pouze návrh poslance Filipa, který je o poděkování, nikoli také Ministerstvu zdravotnictví, ale výlučně jednotlivým leteckým záchranným službám. To je asi hlasovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jestli se nemýlím, pan poslanec Filip měl pozměňovací návrh k návrhu pana ministra Grosse. Nežádal vyloučení Ministerstva zdravotnictví z poděkování, ale žádal doplnění. Považuji to za autoritativní názor, který teď říkám, takže tato interpretace nemůže platit. Je škoda se tím zdržovat.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedo, asi vám radost neudělám, ale myslím si, že to hlasovatelné je. Námitka, o které zde hovořil pan poslanec Výborný, neplatí, protože zákon o jednacím řádu zná jiné ustanovení, které je tam právě z tohoto důvodu. Je to ustanovení - když je předloženo více návrhů k jedné věci, hlasují se postupně a některý z nich je a jiný není přijat, a potom se musí hlasovat o celkovém usnesení sněmovny najednou. Od toho tam ustanovení zákona je.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP